Intrum Justitia AB

Granskningen av det engelska dotterbolaget slutförd

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2003 11:08 CET

Reserveringar:

- Den initiala justeringen avseende bokföringsfel om 80 MSEK kvarstår
(resultatfört i andra kvartalet 2003)

- Ytterligare reservering om 104 MSEK belastar tredje kvartalet för att
säkerställa överensstämmelse med koncernens policy avseende icke
fördelade inbetalningar

- Kostnad för granskning, nya processer och rutiner uppgår till 48 MSEK
av
vilka 41 MSEK belastar det tredje kvartalet

- Bevis för avsiktligt missvisande resultat- och balansräkningar -
möjligheten till rättsliga åtgärder utreds

- Nya arbetsprocesser för finansiell rapportering och kontrollfunktioner
implementerade under 2003

Presskonferens idag kl 10.00 på Operaterassen i Stockholm
Intrum Justitia bjuder in till presskonferens för journalister och
analytiker idag kl. 10.00 på Operaterassen i Stockholm. Koncernchef Jan
Roxendal och ordförande Bo Ingemarson presenterar sina slutsatserna från
granskningen och redogör för resultatet för tredje kvartalet 2003 samt
svarar på frågor. Konferensen kommer att hållas på svenska. För att
lyssna på konferensen ring +46 8 500 500 91. Intrum Justitias
ordförande, koncernchef och andra medlemmar ur företagsledningen kommer
att vara tillgängliga för enskilda intervjuer efter presskonferensen.

Telefonkonferens idag kl 15.00
Slutsatserna från granskningen och resultatet för tredje kvartalet
kommer att presenteras på engelska på en telefonkonferens idag kl.
15.00. Ring följande nummer för att lyssna: +44 208 5152319 eller +1 800
814 4941. Intrum Justitia representeras av koncernchef Jan Roxendal och
CFO Bertil Persson. Konferensen kommer även att sändas på Internet. En
inspelning av telefonkonferensen är tillgänglig ungefär en timme efter
det att konferensen avslutats. Inspelningen kommer att vara tillgänglig
under 48 timmar. Numret för inspelningen är +44 208 7972499, kod:
948806#.

Intrum Justitia, Europas ledande koncern för tjänster inom
kreditadministration, har till största del slutfört granskningen av sitt
engelska dotterbolag efter tillkännagivandet den 28 juli 2003 att
felaktigheter i redovisningen hade upptäckts och att en fullständig
granskning omedelbart hade inletts.

Omfattning, mål och slutsatser av granskningen presenteras i bilaga 1.
Se även delårsrapporten för det tredje kvartalet, vilken publicerats
idag.
(sid 2 av 4)

För ytterligare information, kontakta
Jan Roxendal, vd och koncernchef Tel: 08-546 10200
Anders Antonsson, informationschef Tel: 08-546 10206, mobil: 070-336 7818 E-post: a.antonsson@se.intrum.com