Rikshem

​Granskningstiden förlängs med fyra dagar

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 16:45 CET

KPMG-revisorn Martin Krüger överlämnade på måndagseftermiddagen granskningsrapporten avseende resor, representation och risk för potentiella intressekonflikter i Rikshem. Styrelsen beslutade därefter att ge granskaren i uppdrag att fördjupa vissa avsnitt i granskningen. Det innebär att granskningstiden förlängs med fyra dagar.

-Vi har fått en god bild, men känner samtidigt att det finns en del saker där granskaren behöver fördjupa analysen. Vi har därför givit Martin Krüger mer tid för att räta ut de sista frågetecknen, säger Mats Mared, styrelseordförande i Rikshem.

Det var den 17 december 2015 som Rikshems styrelse gav Martin Krüger, auktoriserad revisor på KPMG, i uppdrag att granska verksamheten med inriktning på resor och representation för vd och vice vd samt att komma till botten med om det funnits intressekonflikter i bolaget.

Bedömningen på måndagen är att en slutrapport ska kunna presenteras för styrelsen fredagen den 5 februari 2016. Därefter kommer resultatet av granskningen att kommuniceras externt.

-Vi vill ha fullständig klarhet för att kunna dra relevanta slutsatser, säger Mats Mared. Jag vill därför understryka att det är först då slutversionen av granskningsrapporten föreligger som vi kommer att kommentera innehållet.

 

Rikshems mission är att vara ”den nationella allmännyttan”. Vi äger bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Vi ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.

www.rikshem.se