The Real Stevia Company - GRANULAR AB

Granular AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning 2015

Press release   •   Jul 01, 2016 11:51 CEST

Granular AB (publ) publicerade idag sin årsredovisning för perioden 1 jan-31 dec 2015. Nettoomsättningen för koncernen ökade med 59 % jämfört med 2014.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick totalt till 4 358 tkr under året, vilket motsvarar en ökning med 59 % jämfört med 2014. Ökningen var hänförlig till försäljning av steviaextrakt såväl som bladråvara.

2015 var ett spännande år för såväl steviaindustrin som för Granular. Bolaget har gått in i en expansiv försäljningsfas och bolaget har tillfört ytterligare kompetens inom försäljning och marknadsföring, som förväntas resultera i en ökad försäljning framförallt under 2017 och framöver. På huvudkontoret anställdes i maj en ny marknadsansvarig och en marknadsassistent för att stötta försäljningen och stärka bolagets digitala närvaro.

OM THE REAL STEVIA COMPANY - GRANULAR AB (publ)
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta naturligt sötade produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company har kontroll över hela leveranskedjan och samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Hemsida
Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube