The Real Stevia Company - GRANULAR AB

Granular AB (publ): Delårsrapport för koncernen 1 april-30 juni, 2015

Press Release   •   Aug 26, 2015 15:24 CEST

Delårsrapport för koncernen 1 april - 30 juni, 2015

  • Fortsatt fokus på internationell marknadsföring
  • Nettoomsättningen ökade med 43 procent jämfört med samma period föregående år
  • Negativt eget kapital, kontrollbalansräkning under framtagande
  • Företrädesemission om 21 mkr pågår, teckningsperiod 1 juli - 31 augusti

April - juni, 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 312 tkr (920 tkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 050 tkr (-3 755 tkr)
  • Periodens resultat uppgick till -5 563 tkr (-3 939 tkr)
  • Vinst per aktie uppgick till -0,42 kr (-0,38 kr)

Delårsrapporten i sin helhet finns att läsa i bifogat dokument.

Granular AB (publ) producerar och säljer steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare steviasötade konsumentprodukter.