The Real Stevia Company - GRANULAR AB

Granular AB (publ) kvittning av lån

Press release   •   Nov 01, 2016 20:00 CET

Som ett led i ett fortsatt arbete med att förstärka bolagets egna kapital, beslöt styrelsen vid sitt möte den 31 oktober 2016 att medge kvittning av en grupp fordringsägares lån om totalt 5.809.750 sek.

Denna kvittning genomförs genom att utnyttja återstoden av bemyndigandet om att utge 1.367.000 aktier, som beviljades vid bolagsstämma den 30 juni 2016. Bolagets aktiekapital ökas i och med denna kvittning med 68.350 sek.

  • Vi är mycket glada att se att våra långivare visar bolaget detta starka stöd, säger Sophia Horn af Rantzien, VD på Granular AB (publ)

Eventuella frågor angående denna kvittning besvaras av:

Sophia Horn af Rantzien

sophia.horn@granular.se

08-704 44 98

OM THE REAL STEVIA COMPANY - GRANULAR AB (publ)
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company har kontroll över hela leveranskedjan och samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Hemsida
Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube