Överblick Ekonomitjänster AB

Gratis att göra budget och föra Kassabok med Överblick – www.overblick.se

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 11:36 CET

Webbtjänsten Överblick där man kan göra sin budget, föra kassabok  och se sin ekonomi som grafer längs en tidsaxel, finns nu som en gratisversion. Det innebär att man inledningsvis kan använda alla funktioner och efter provperioden, helt gratis, har tillgång till funktionerna Budget, Kassabok samt Jämför. Flitiga och nöjda användare säger i enkäter att de får mer pengar över tack vare Överblick och tidningen Privata Affärer gav, i sin test, Överblick betyget ”5”, dvs ”Bäst i test!”.

Att göra budget och föra kassabok är det grundläggande rådet från det stora flertalet privatekonomiska rådgivare på banker, kommuner osv. Överblick har sedan flera år tillhandahållit en webbtjänst där konsumenterna kan göra just detta och då överblick sin ekonomi i form av grafer längs en tidsaxel. Sättet att presentera hushållsekonomin är en konsumentversion av en resultat- och balansräkning, dvs ett väl beprövat sätt att överblick ett ekonomisk läge. Det är uppskattat och upplevs som pedagogiskt.

Som ett komplement till Överblick-tjänsten som innehåller funktioner för att budget och kassabok där man noterar inkomster och utgifter, funktionen tillgångar & skulder samt funktionerna avtal och aktieportfölj lanseras ny en version som är helt gratis. Den består av funktionerna Budget, Kassabok samt Jämför. Den har skapats i syfte att möta och attrahera fler målgrupper och människor som vill engagera sig i sin egen vardagsekonomi.

- Flitiga och nöjda användare säger sedan flera år att de både förstår sin ekonomi bättre tack vare Överblick och får mer pengar över”, säger Hans Johansson, grundare av Överblick Ekonomistöd, och fortsätter ”med denna åtgärd ser vi att Överblick kommer fler konsumenter till nytta.

Företaget Överblick Ekonomistöd med webbtjänsten Överblick där konsumenter planerar och styr sin vardagsekonomi har funnits i flera år. Upplägget är att man kan kopiera in siffror från sin internetbank och då, per automatik, kan överblicka sin ekonomi i form av grafer och då som en konsumentversion av en resultat- och balansräkning. Tjänsten har beskrivits positivt i bl.a. tidningen Dagens Nyheter och tidningen Privata Affärer. Samarbetsavtal finns med JAK Bank, med ABF utifrån deras studiecirkel ”Pengar för livet”, konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan m.fl.

Mer information:

Sajten: www.overblick.se

Kontaktperson: Hans Johansson, 0707 - 77 06 34, hans.johansson@overblick.se.