Goodpoint AB

Gratis handledning kring CSR-strategi för svenska företag

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 13:20 CET

Goodpoint publicerar whitepaper om hur företag kan utveckla sin strategi för socialt och miljömässigt  ansvarstagande, Corporate Social Responsibility

Baserat på 30 års erfarenhet av att hjälpa företag utveckla sina strategier för socialt och miljömässigt ansvarstagande publicerar konsultföretaget Goodpoint idag ett whitepaper med titeln Strategi för Corporate Social Responsibility – från samhällsansvar till affär.

Där finns handfasta tips och råd om hur företag kan utveckla sin CSR-strategi, genom Goodpoints modell för värdeskapande CSR-arbete. Handledningen är den första i en serie planerade whitepapers som kommer att publiceras under 2012 där Goodpoints konsulter delar med sig av sina erfarenheter från CSR- och miljöprojekt inom näringslivet.

Handledningen finns för gratis nedladdning på Goodpoints hemsida www.goodpoint.se/om/wp.html

- Vi hoppas att handledningen kommer att vara till stor nytta för både företag och offentliga verksamheter som vill vässa sitt CSR-arbete och se till att CSR-frågorna kommer högt på företagsledningens agenda, säger Love Lönnroth, seniorkonsult inom CSR.

Kontakta Love Lönnroth för mer information, 0708-213124, Love.Lonnroth@goodpoint.se

www.goodpoint.se
Twitter: goodpointab

Konsulter för frisk miljö, friska människor och friska organisationer