Stockholms Läns Landsting

Gratis influensavaccin till kroniskt sjuka (fp)

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 16:39 CET

Folkpartiets landstingsråd Maria Wallhager har i en motion föreslagit att landstinget ska ge kroniskt sjuka och andra utsatta gratis influensavaccin. Wallhager har sedan tidigare lyckats driva igenom att ålderspensionärer ska få gratis vaccinering. Den socialdemokratiska majoriteten valde efter debatt i landstingsfullmäktige att ändra sitt tidigare beslut att inte erbjuda kroniskt sjuka gratis influensavaccinering för att utreda frågan ytterligare.

-Det är mycket glädjande att majoriteten ändrat ståndpunkt i den här frågan. Influensan förorsakar äldre och kroniskt sjuka både sjukdom och lidande och leder till stora belastningar inom vården i influensatider, säger Maria Wallhager (fp), landstingsrådet i opposition.
-Våra tidigare erfarenheter visar att vaccinering mot influensa hos personer över 65 år leder till mindre lidande för den enskilde och en minskad belastning inom sjukvården. En dos vaccin kostar ca 25 kronor och hälsoberäkningar visar att vårdkostnaden minskar med 300 kronor per vaccinerad person. Kostnaden för vaccinering vägs alltså mer än väl upp genom de besparingar som blir resultatet, säger Wallhager.

- Vi i folkpartiet vill att gruppen som får gratis influensavaccinering ska utökas med kroniskt sjuka och andra utsatta patientgrupper som t ex diabetiker. Smittskyddsläkaren bör ges i uppdrag att utreda vilka grupper av kroniskt sjuka som kan ha störst nytta av fri influensavaccinering och vilka begränsningar av gruppen som bör göras, avslutar Wallhager.

För mer information:
Hedvig Andersson, landstingsrådssekreterare
070-737 41 72