Inmotion ProjectCompanion

Gratis projektverktyg för affärsprojekt

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 16:05 CEST

ProjectCompanion har släppt ett gratis verktyg för att driva projekt. Det webbaserade verktyget ger stöd för planering, styrning, samverkan och uppföljning av verksamhetens projekt. Målgruppen är affärsorienterade projektverksamheter, till exempel konsultföretag och IT-avdelningar.

Gratis och enkelt att införa

Allt fler företag driver en väsentlig del av sin verksamhet i projektform. ProjectCompanion har släppt ett gratis projektverktyg för sådana projektintensiva organisationer.

"ProjectCompanion erbjuder ett gratis projektverktyg som är enkelt att införa och använda", framhåller Martin Andersson, VD på ProjectCompanion. Han har tidigare forskat om projekt på Handelshögskolan i Stockholm och särskilt studerat vad man kan göra för att förbättra resultaten av verksamhetens projekt.

"Människor har inte tid att lära sig komplexa system och det som inte är absolut nödvändigt blir inte använt", menar han. ProjectCompanion har därför noga utvalda funktioner.

Lösningar av denna typ har tidigare krävt väsentliga investeringar. Nu öppnas nya möjligheter att utveckla projektverksamheten snabbt och kostnadseffektivt.

Fokus på affärsprojekt

ProjectCompanion är framtaget för affärsprojekt, dvs projekt som bedrivs med en betalande intern eller extern kund som uppdragsgivare.

"Det vi har satt i första rummet är att användningen av ProjectCompanion skall bidra till förbättrade resultat som att leverera i tid och inom budget, förbättra kvaliteten i projektens leveranser, öka lönsamheten och minska administrativa kostnader", säger Martin.

ProjectCompanion stödjer ledningen med information om projektens status och ekonomi. Projektledaren och teamet får stöd för att driva projektet operativt. Administrationen får underlag för att följa upp tid, intäkter och kostnader.

"Vi kallar ProjectCompanion för ett Affärs-Projekt-System, APS, eftersom det kopplar ihop projekt och affärer", säger Martin.

För konsulter, IT och industri

ProjectCompanion kan exempelvis användas av ett konsultföretag som vill öka lönsamheten i projekten genom att bli bättre på att klara budget, en IT-avdelning som vill öka kvaliteten genom att prioritera och styra projekt, eller ett industriföretag som vill etablera ett projektkontor för att driva utvecklingsprojekt enligt en egen projektmetod.

ProjectCompanion innehåller funktioner exempelvis för projektplanering, projektstyrning, uppgiftsdelegering, rapportering av tid och kostnader, dokumentdelning, samt uppföljning av verksamhetens projektportfölj.

Man kan ladda ned systemet gratis från www.projectcompanion.com och installera det på sin egen server. Det finns ingen tidsbegränsning eller begränsning på antalet användare eller projekt.

Affärsmodell

Det är inte ovanligt med en viss skepsis mot gratisalternativ, men det tror Martin är på väg att försvinna. Den långsiktiga trenden är enligt Martin att allt fler mjukvaruföretag anpassar sina affärsmodeller och tar betalt för tjänster istället för mjukvaran i sig. Inom IT-området har det länge funnits en tradition av gratis mjukvara, och enklare system har spritts som freeware eller Open Source.

Det måste förstås finnas en fungerande affärsmodell i grunden. ProjectCompanion bidrar exempelvis med support, drift, utbildning, specialmoduler, anpassningar och införandestöd. "Det kan till exempel vara att införa en företagsanpassad projektprocess för att förbättra kvaliteten, eller att utveckla anpassade ledningsrapporter", säger Martin.

Bakgrund

ProjectCompanion startades 1999 av bröderna Lars Andersson och Martin Andersson. ProjectCompanion utvecklar gratis projektverktyg och hjälper företag att förbättra verksamhetens resultat. Martin Andersson har doktorerat vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen "Making a Difference - Project Result Improvement in Organizations".

# # #

För ytterligare information, kontakta Martin på telefon 070744 22 98 eller via e-post martin.andersson@projectcompanion.com