Nestor FoU-center

Gratis webbutbildning ska förbättra kunskap om psykisk ohälsa hos äldre

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 15:40 CET

Nedstämdhet och depressioner drabbar 12-15 procent av våra äldre. Men vår kunskap i ämnet är dålig. Därför har en gratis webbutbildning om psykisk ohälsa hos äldre skapats.

Trots hög förekomst av nedstämdhet och depressioner bland äldre, är utbildning kring psykisk ohälsa eftersatt. 12-15 procent av personer som är 65 år och äldre beräknas lida av detta i Sverige, enligt färska kartläggningar. Kerstin Marthinsen, projektledare på Nestor FoU-center säger:

– Idag är äldrepsykiatriska enheter nerlagda och det är ofta personal inom den kommunala hemtjänsten, som saknar utbildning i psykiatri, som möter äldre med psykisk ohälsa. Vid en kartläggning som jag gjorde bland undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och chefer i en Södertörnskommun svarade många att de inte visste vad som menades med psykisk ohälsa, och att detta inte hörde till deras yrkesområden.

Den bristande kunskapen var en viktig signal som blev startskottet för den webbutbildning, ”Våga fråga – våga se!”, som nu har skapats av Nestor. Målet är att ge personal mer kunskap och verktyg för att kunna förstå och bemöta äldre personer med psykisk ohälsa.

– Vi tror att en webbaserad utbildning är en bra lösning. Utbildningen kan läggas på arbetsplatsen vilket gör att personal får möjlighet att forma ny kunskap i, och utifrån, sin egen arbetsmiljö tillsammans med chefen. Exempelvis kan rutiner som bör införas på arbetsplatsen diskuteras mellan deltagarna. 

Idag har närmare 2 700 personer genomgått utbildningen sedan den startade 2012. Utbildningen är gratis. Den vänder sig främst till vård- och omsorgspersonal, men vem som helst kan göra den. Läs mer: www.nestorutbildning.se.