Kristdemokraterna, KD

- Grattis alla Göteborgs barn!

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 13:29 CET

- Det är glädjande att en enig kommunstyrelse ställde sig bakom motionen om att utreda möjligheten att uppföra en lekplats i centrum. En större lekplats i de centrala delarna av Göteborg skulle vara ett uppsving för Göteborg och en morot för alla barn efter en shopping-runda. En lekplats skulle dessutom bli en naturlig mötesplats för alla barn och vuxna från hela Göteborg.

Det säger Carina Liljesand, kommunalråd (kd) i samband med att Kommunstyrelsen idag behandlade motionen om att uppföra en lekplats i Göteborgs centrala delar.

Som remissinstanserna påpekar kan man även titta på närområdena till Vallgraven, såsom Trädgårdsföreningen, Kungsparken och Södra Älvstranden, för att finna en lämpligt plats att uppföra en lekplats på, avslutar Carina Liljesand.

För mer information:

Carina Liljesand
Kommunalråd
Tel 031-612801
Mobil 0707 – 61 28 01

Maria Berntsson
Pressansvarig
Tel 031 – 61 28 10
Mobil 0707 – 61 28 10

Hemsida
www.goteborg.kristdemokraterna.se


Nedan följer motionen i sin helhet _________________________________________________________________________________

Den 20 oktober 2005


Till Göteborgs kommunfullmäktige

Motion om lekplats innanför Vallgraven

En lekplats innanför Vallgraven skulle vara ett uppsving för Göteborgs centrala delar och kanske en morot för alla barn efter en shopping-runda. Dessutom skulle en lekplats innanför Vallgraven bli en naturlig mötesplats för alla barn och vuxna från hela Göteborg.

En lekplats innanför Vallgraven bör bestå av mer än bara ett par gungor och en rutschkana. På lekplatsen ska sinnena kittlas av många upplevelser. Fantasi och okonventionella lösningar bör prägla lekplatsens innehåll. Som inspirationskälla till utformningen skulle den lekträdgård i Mariebergsskogen i Karlstad som nu håller på att byggas kunna utgöra. Lekplatsen skulle kunna få havet och vattnet som tema och då skulle till exempel lekskepp och olika sorters vattenlekar kunna ingå.
I utformningen av lekplatsen ska barn med olika funktionshinder tas i beaktande. Man ska också lätt kunna passera igenom med rullstol eller barnvagn.


Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi

att utreda möjligheten att på lämplig plats innanför Vallgraven uppföra en lekplats


Carina Liljesand
Kristdemokraterna