SKTF

Grattis alla kvinnliga präster!

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 11:28 CEST

Idag inleds Kyrkomötet i Uppsala. I år är det 50 år sedan Kyrkomötet 1958 sade ja till att även kvinnor skulle kunna prästvigas i Sverige. Men kvinnor mötte hårt motstånd i många år och en del biskopar vägrade att prästviga kvinnor. Efter decennier av diskussioner är det idag i stort accepterat att även kvinnor kan prästvigas och även bli kyrkoherdar.

- Jag anser att kvinnoprästfråganinte ärett stort problem för kyrkan idag. Vi kämpar med mycketvärre saker.Det finns andra områden i samhället som är mer mansdominerade och har större problem än vad kyrkanhar gällande jämställdhet. Men själv är jagförstås jätteglad över att det fanns kvinnor och män som inte vek sig för motståndet för 50 år sen! Att samvetsklausuler och skiftande bibeltolkning idag närmat sig varandra, ochatt det numera ärlika accepterat med kvinnliga präster såväl som kvinnliga kommundirektörer, polischefereller kvinnliga metallarbetare, säger Ami Dahlblom, kyrkoherde i Nykvarn.

Ami Dahlblom är medlem i SKTF, liksom många andra anställda i Svenska

Kyrkan. SKTFs ordförande Eva Nordmark sänder följande hälsning till alla kvinnliga präster:

- Idag är närmare hälften av alla präster kvinnor. I vårt jämställda samhälle är det en självklarhet att även kvinnor kan vara präster, men det har det inte alltid varit. Ingen annan fråga har väckt så stor uppmärksamhet inom kyrkan under 1900-talet. Men attityderna i samhället till jämställdhet har förändrats och så även i kyrkan, vilket jag tycker är väldigt glädjande. Nu hoppas jag att snart även hälften av kyrkoherdarna och biskoparna är kvinnor. Det handlar ju om allas lika värde. Ett stort grattis vill jag säga till Svenska Kyrkan och till alla kvinnliga präster, kyrkoherdar och biskopar idag när kyrkomötet öppnas!, säger Eva Nordmark.

För mer information, kontakta Eva Nordmark på tel 070624 13 11, eller Ami Dahblom på tel 0768-27 11 50.