Huddinge kommun - politik

Grattis Huddingebor - nu sänker vi skatten!

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 11:57 CET

– Skatteintäkterna har ökat sedan juni då vi fattade beslut om mål och budget 2014. Det låter
vi nu gå tillbaka till välfärdsverksamheterna som slipper effektiviseringskrav och sammantaget får förstärkningar med 32 miljoner inför nästa år och en liten del går direkt till Huddingebornas
plånböcker, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).

Skolan och jobben stod i fokus när Huddinge kommun i juni beslutade om sin budget inför nästa år.
Kommunens ekonomi har varit i balans de senaste åtta åren och skatteintäkterna har ökat sedan juni-beslutet. Av detta utrymme används nu hälften till att stärka verksamheterna och hälften till att sänka kommunalskatten. Det blir den tredje skattesänkningen sedan den borgerliga majoriteten tog över ledningen av kommunen år 2006.   

– Under mandatperioden har vi satsat sex gånger så mycket på kvalitetsförstärkningar inomvälfärden
som på att sänka skatten. Det är glädjande att vi inför nästa år har råd att göra både och, avslutar kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist.

För mer information
kontakta:
Daniel Dronjak Nordqvist (M)   Li Björk (M)

Kommunstyrelsens ordförande    Politisk sekreterare

Telefon: 08-535 301 57  Telefon: 08-535 301 47

E-post: Daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se  E-post: li.bjork@huddinge.se