U&We

Grattis Husqvarna, Securitas och Investor till fina förbättringar i CDP Nordic 2012

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 13:15 CEST

Idag lanserar Carbon Disclosure Project Nordic den årliga rapporten som analyserar hur Nordens största börsnoterade företag tacklar klimatfrågan. 260 företag har blivit tillfrågade om deras klimatstrategier, vilka direkta och indirekta utsläpp deras verksamhet ger upphov till och de risker och möjligheter som är kopplade till klimatförändringen.

U&We har rådgivit flera svenska företag som rapporterar till CDP. Bland annat har vi gjort emissionsberäkningar, hjälpt dem att analysera fjolårets svar för att hitta förbättringspotential, genomfört kvalitetsgranskning eller tagit fram textförslag. Vi glädjer oss över att de härigenom förbättrat  sina resultat. De har i genomsnitt 27 procent fler poäng på “disclosure” än förra året, vilket betyder att de har ökat sin transparens i klimatfrågan. Motsvarande siffra för samtliga svenska företag är 7 procent. Husqvarna har till exempel gått från 40 till 67, Securitas från 71 till 77 och Investor från 73 till 79. Även Meda har förbättrat sina resultat. Flertalet av våra kundföretag har även förbättrat sin scoring i fråga om “performance”, vilket är ett mått på aktivt klimatarbete. Det betyder att de vidtagit åtgärder för att minska sina utsläpp samt i flera fall minskat utsläppen i scope 1, scope 2 och scope 3.

Rapporteringen till Carbon Disclosure Project är inte bara viktig i kommunikationen med intressenter utan även för utvecklingen av det interna klimatarbetet. 

Inom Securitas har det interna engagemanget vuxit tack vare rapporteringen till CDP”, säger Cecilia Alenius, Group CSR Officer på Securitas.

Att rapportera till Carbon Disclosure Project betyder att man lyfter och medvetandegör klimatfrågan internt och att man är villig att dela med sig av information om strategier och utsläpp till sina intressenter. Företag som har erfarenhet och som byggt upp en organisation för rapporteringen har därmed en konkurrensfördel gentemot andra som valt att inte rapportera.

Vi hoppas därför att fler företag väljer att rapportera till Carbon Disclosure Project för att visa att de tar klimatfrågan på allvar och inser värdet av att ligga steget före”, säger Anna Larsson på U&We.

Utöver att aktivt medverka i svarsprocessen har U&We genom sitt klimatinitiativ ZeroMission klimatkompenserat den skriftliga CDP-rapporten.

För ytterligare information

Anna Larsson, ansvarig för klimatrapportering, U&We, 08-346565, anna.larsson@uandwe.se

Ellinor Eke, VD och partner U&We, 08-346565, ellinor.eke@uandwe.se

U&We är ett av de ledande konsultföretagen inom hållbarhetsområdet som bistår företag att göra goda affärer. Genom rapporteringsservicen i anslutning till CDP erbjuder U&We hjälp med uppmätning av emissioner, strategier för att reducera utsläpp, utbildning och klimatkompensation antingen i form av energiprojekt eller trädprojekt. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business”.

www.uandwe.se

 

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se