Tjänstemannaförbundet HTF

Grattis Maria Wetterstrand, men nu är du i riskzonen

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:51 CEST

- Vi vet att arbetsgivarna i första hand säger upp dem som är ”riskarbetskraft”: de som tar ut föräldraledigheten, är borta för vård av sjukt barn och arbetar deltid när barnen är små. Kvinnorna. Vi har förstått att Miljöpartiet tvivlar på dessa uppgifter, skriver Holger Eriksson i ett öppet brev till Miljöpartiets Maria Wetterstrand.

HTFs ordförande Holger Eriksson gratulerar nyblivna mamman Maria Wetterstrand och skickar HTFs debattbok "Vems valfrihet?" som handlar om en delad föräldraförsäkring.

Holger Eriksson skriver att han tror att en av orsakerna till den ojämnställda arbetsmarknaden är föräldraförsäkringens konstruktion och konstaterar att HTF och Miljöpartiet är eniga om att försäkringen bör vara individuell.

Men HTF anser att lagen som ger arbetsgivare möjlighet att undanta två personer vid uppsägningar på grund av arbetsbrist också är en starkt bidragande orsak till att kvinnor sägs upp på grund av graviditet och föräldraskap.

- Du är mycket välkommen att ta del av våra erfarenheter, bland annat från vår medlemsjour ”HTF Direkt”. Då kanske sambandet blir tydligare, speciellt som du nu får egna erfarenheter av småbarnsmammors vardag på arbetsmarknaden, skriver Holger Eriksson.


Presschef Annelie Roswall-Ljunggren
Tel: 08-737 82 61
Mobil: 0730-78 76 36

Pressekreterare Maria Mirsch
Tel: 08-737 82 68
Mobil: 070-668 90 42

Tjänstemannaförbundet HTF, Box 30102, 104 25 STOCKHOLM. Tel 08-737 80 00, Fax 08-618 68 12, www.htf.se