Personskadeförbundet RTP

Grattis regeringen till ett klokt beslut! – När får vi tillbaka våra pengar?

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 15:52 CET

Personskadeförbundet RTP välkomnar regeringens beslut att inte gå på Trafikförsäkringsutredningens förslag om höjda försäkringspremier med 70 procent.

– Nu vill vi ha svar på om fordonsägarna kommer få tillbaka den extra skatt de betalt från och med den 1 juli 2007 med anledning av utredningen, säger Anna Stannervik, generalsekreterare.

 

Den extra premieskatten innebär att fordonsägarna har fått stå för kostnaderna för bland annat sjukersättning och sjukpenning för redan befintliga trafikskador samt för de skador som uppstått under den tid det tog att utreda systemet för överföring av kostnaderna från socialförsäkringen till trafikförsäkringen. Personskadeförbundet RTP har farhågor om att denna skatt nu kommer att permanentas.

 

Det har varit viktig för Personskadeförbundet RTP, som företräder trafikskadade, att följa och påverka utredningen eftersom den så starkt berör de trafikskadades situation.

 

Personskadeförbundet RTP kräver bland annat en lagstadgad rätt till juridiskt ombud i skaderegleringen.

– Vi har därför i våra kontakter med utredarna poängterat behovet av att de trafikskadade företräds av ett ombud i skaderegleringen, säger Anne-Lie Sandin, förbundsjurist.

Detta har inte tagits hänsyn till men är fortfarande en oerhört viktig fråga.

 

Utredningen säger sig inte kunnat få någon klar bild av om försäkringsbolagen har olika praxis när det gäller att ersätta ombudskostnader. Detta uttalande ställer sig Personskadeförbundet RTP mycket frågande till.

 

Redan 2006 och under hela utredningstiden har Personskadeförbundet ställt sig kritisk och uttryckt farhågor kring de konsekvenser som utredningens förslag skulle innebära.

– Vi tolkar regeringens beslut som att de också blivit varse de farhågor som Personskadeförbundet RTP haft, säger Anna Stannervik.

_________________________________________________________________________________

För frågor:

Anna Stannervik, generalsekreterare 08-629 2784, 070-497 45 97

Anne-Lie Sandin, förbundsjurist: 08-629 27 93

Sofia Segergren, informations- och pressansvarig: 0708-11 15 33Fel! Bokmärket är inte definierat.

 

Adress: Vintergatan 2, 172 69 Sundbyberg, tel: 08-629 27 80, e-post: info@rtp.se, webb: www.rtp.se

Organisationsnummer: 815200-4134


Personskadeförbundet RTP är en medlems- och intresseorganisation som ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador från en trafikolycka, annat olycksfall eller från polio. Vi har fem prioriterade skadegrupper: whiplashskadade (nackskadade till följd av whiplashrelaterat våld), ryggmärgs-, hjärn- och polioskadade samt amputerade.
Förbundets påverkansarbete syftar till ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Vi vill ha en utbildnings- och arbetsmarknad där alla medborgare får tillgång till utbildning och har möjlighet att få ett arbete.