Stockholms Läns Landsting

Grattis stockholmare (kd)

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 11:10 CEST

- Som invånare och skattebetalare är ni att gratulera till fem års spännande och förebildande utveckling av en av grenarna i svensk välfärd - privatdriven akutsjukvård. Det borgerliga initiativet att engagera ett privatägt vårdföretag för driften av S:t Görans sjukhus har betytt mer för hälso- och sjukvårdens utveckling än vi kunde ana 1999. Det säger Stig Nyman, landstingsråd och gruppledare för Kristdemokraterna, i en kommentar på femårsdagen av Capio-samarbetet.

- Den socialdemokratiska regeringen lägger i dagarna sista handen vid en ny stopplag inom hälso- och sjukvården. En stopplag som syftar till att omöjliggöra framgångsexempel liknande S:t Göran. Regeringen har uppenbarligen inga idéer om hur sjukvården behöver utvecklas och väljer därför att stoppa andras idéer och initiativkraft.

- Det finns vare sig hälsopolitiska eller hälso- och sjukvårdspolitiska skäl för Stockholms läns landsting att kräva nya villkor för den synnerligen ringa del privatfinansierad vård vid sjukhuset, som hittills kunnat fungera utan något som helst hinder för sjukhuset att klara sitt åtagande gentemot landstinget. Det finns alla skäl i världen att förlänga avtalet för fortsatt utvecklande samarbete.

- De framgångsfaktorer som kännetecknar Capios drift av S:t Göran, att ligga steget före alla andra, att erbjuda optimal tillgänglighet för patienterna, att arbeta med engagemang för sin personal och hela tiden ha god effektivitet som ett medel att nå hälso- och sjukvårdens mål i samarbetet med landstinget är en viktig förebild i en tid av mycket turbulens, nedskärningar, långa väntetider etc. som i mångt och mycket präglar den offentligt driva sjukvården, slutar Stig Nyman sitt uttalande.

För mer information:
Stig Nyman
landstingsråd
mobil. 070-372 34 05

Jan Fjellstedt
pressekreterare
mobil. 070-737 41 51