AlphaCE Coaching & Education

Grattis Stöd & matchning på ett-årsdagen!

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 11:17 CET

Idag fyller STOM, Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning, ett år. Uppdraget är upphandlat enligt LOV (lagen om valfrihetssystem), men har till skillnad från tidigare LOV-upphandlade tjänster från Arbetsförmedlingen betydligt högre krav på kompetens och kvalitet. Det har visat sig ge resultat.

- Vi leverantörer var delaktiga i utvecklingen av tjänsten. Det tror jag har varit en bidragande orsak till att STOM fungerar så bra. Det fanns en dialog inför upphandlingen om hur vi ville arbeta för att uppnå bästa möjliga resultat, säger Maria Mattsson Mähl vd och grundare av företaget AlphaCE.

Antalet deltagare i STOM har varierat och det tog några månader innan handläggarna på Arbetsförmedlingen hade lärt sig tjänsten. Nu när man varit igång ett år med uppdraget där betalningsmodellen har tydligt fokus på anställning kan man börja se effekterna av Arbetsförmedlingens nya tjänst.

- Vi kan konstatera att mellan 30-60 procent av våra deltagare har fått anställning. Det betyder i praktiken drygt 400 personer. De senaste månaderna kan vi se en tydlig ökning. Det beror dels på att vi får ett större antal arbetssökande från Arbetsförmedlingen och därför får ett större urval att matcha mot rekryterande arbetsgivare, dels på att vi har landat i det nya uppdraget, säger Maria Mattsson Mähl.

Maria Mattsson Mähl ser positivt på framtiden och hoppas att Arbetsförmedlingen fortsätter att använda tjänsten framöver:

- Det tar tid att bygga relationer, skapa rutiner och hitta formerna för att samarbeta med arbetsgivare så att de arbetssökande får jobb. Därför är det viktigt att vi får fortsätta arbeta med STOM.

AlphaCE är ett utbildnings- och matchningsföretag som arbetar med att få ut människor på arbetsmarknaden. Tyngdpunkten ligger på coachning, utbildning, etablering och matchning.

AlphaCEs vision är Alla människor har en plats på arbetsmarknaden!

Genom medarbetarnas erfarenhet och breda kompetens inom arbetsmarknadsfrågor hjälper AlphaCE arbetssökande att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och arbetsgivare att förena affärsnytta med samhällsnytta.

www.alphace.se

www.facebook.com/alphacesverige/