Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Grattis till Civilekonomexamen!

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 11:01 CEST

Civilekonomexamen infördes den 1 juli 2007 i Sverige och den första kullen studenter examineras nu i dagarna. Detta vill Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) uppmärksamma genom att gratulera de första nyutexaminerade studenterna.

Ny yrkesexamen
Titeln Civilekonom har funnits länge, skillnaden är att Civilekonomprogrammet är en utbildning som ger en yrkesexamen på avancerad nivå. Syftet med att införa Civilekonomexamen var att öka kvaliteten på ekonomutbildningarna i Sverige. Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation satt med i den referensgrupp som arbetade för framtagandet av denna yrkesexamen och det är med stort intresse som riksorganisationen kommer att följa hur arbetsmarknaden tar emot de nyexaminerade studenterna.  ”Civilekonomexamen är viktig för att den ligger närmare näringslivet och har större koppling till ledarskap och etik,  alla dessa är viktiga frågor för en civilekonom” säger Anna Bergkvist, ordförande Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation.

Populär utbildning
Civilekonomprogrammet omfattar fyra års studier och 240 högskolepoäng. De lärosäten som idag har rätt att enligt Högskoleverket utfärda Civilekonomexamen är Göteborgs universitet,  Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Inom ämnet ekonomi kan studenter även välja att plocka ut en kandidatexamen på tre år, en magisterexamen på fyra år eller en masterexamen som omfattar fem års studier. Ekonominriktningarna är några av landets populäraste eftergymnasiala utbildningar och sammantaget finns det 26 universitet och högskolor som ger akademiska ekonomutbildningar till 35 000 studenter.  Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation säger grattis till de första studenter som examinerats från Civilekonomprogrammet och önskar lycka till i framtiden.

För mer information kontakta

Ordförande
Anna Bergkvist
070-578 00 64
ordf@sero.nu

Sveriges Ekonomföreningars riksorganisation (S.E.R.O.) är sedan 1975 en paraplyorganisation för ekonomföreningar och -kårer. Vårt mål är att öka de svenska ekonomstudenternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi ska vara en resurs för våra medlemmar samt på ett nationellt plan driva utbildningspolitiska frågor gentemot beslutsfattare.