Diskrimineringsombudsmannen

Gravid fick inte chefstjänst hos Apoteket – får 85 000 efter förlikning

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 11:46 CEST

En kvinnlig apotekschef sökte en ny chefstjänst inom Apoteket AB. Men företaget ville inte anställda henne eftersom hon var gravid och förväntades gå på föräldraledighet. Nu får kvinnan 85 000 kronor sedan DO nått en förlikning med Apoteket.

Kvinnan arbetade som apotekschef, men fick i januari i år veta att hennes tjänst skulle försvinna i samband med att apoteket skulle säljas ut. Hon meddelade regionchefen att hon var intresserad av en chefstjänst i något av de två nya apotek som skulle öppna i Göteborg. Men chefen meddelade att han inte ville anställa henne eftersom hon skulle gå på föräldraledighet till våren. Hon sökte ändå tjänsterna, men kallades inte på intervju trots att hon uppfyller kvalifikationerna.

Kvinnan har anmält Apoteket AB till DO för diskriminering. DO har utrett anmälan och bedömt att Apoteket AB utsatt kvinnan för könsdiskriminering och missgynnande som har samband med föräldraledighet.

DO har erbjudit Apoteket AB en överenskommelse för att lösa tvisten. Parterna har nu träffat en överenskommelse som ger kvinnan 85 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst.

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på tfn 08- 120 20 710.

 

 

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.