Diskrimineringsombudsmannen

Gravid som nekades sommarjobb i Urshult får 80 000 kronor genom förlikning

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 11:41 CET

En kvinna fick nej till sommarjobbet för att hon var gravid. DO ansåg att det var könsdiskriminering och har nu träffat en förlikning med arbetsgivaren som ger kvinnan 80 000 kronor.

Kvinnan fick sommarjobb på ett omsorgshem i Urshult för personer med psykiatriska diagnoser. Men när arbetsgivaren, som är ett privat vårdbolag, fick veta att hon var gravid meddelade man att jobbet istället skulle gå till någon annan. Beslutet motiverades bland annat med att anställningen kunde medföra säkerhetsrisker för henne och det ofödda barnet.

EG-rätten innehåller ett starkt förbud mot diskriminering av gravida, som också sträcker sig en tid efter förlossningen. Det innebär bland annat att bestämmelser om skydd för gravida kvinnor inte får tillämpas på ett sätt som gör att kvinnor blir sämre behandlade när det gäller tillgång till arbete.

– Skyddslagstiftningen ska användas för att skydda gravida, inte för att utestänga kvinnor från arbetslivet, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– I ett jämställt samhälle har kvinnor och män samma möjligheter till egen försörjning. Fördomar om vad gravida klarar eller inte klarar hotar att ytterligare försämra kvinnors villkor på arbetsmarknaden.

Genom förlikningen är tvisten mellan DO och det privata vårdbolaget löst.

Ärende: ANM 2009/788.