Moderaterna

Gravida missbrukare bör tvångsvårdas

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 17:08 CEST

- Regeringen bör lägga fram förslag till en lag om tvångsvård av gravida missbrukare.

Det säger Cristina Husmark-Pehrsson i en riksdagsdebatt i dag.

- Varje år blir åtskilliga missbrukande kvinnor gravida. Det väntade barnet riskerar vid moderns missbruk under graviditeten att få allvarliga skador men myndigheterna har ofta få möjligheter att stoppa kvinnornas missbruk genom att omhänderta modern. En bestämmelse som gör ett tvångsomhändertagande möjligt skulle ha stor preventiv effekt. Detta om något borde vara att sätta barnets bästa i första rummet – allt enligt Barnkonventionens artikel 3.


För mer information:
Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00