AB Cutting Edge Sweden

Gravostar märk detaljer direkt i CNC maskinen

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 12:59 CET

Tillverkning och märkning av delar sker i en sekvens med Gravostar märknings verktyg, dvs varje tillver-kad detalj lämnar maskinen med önskad märkning. Gravostar används huvudsakligen i fleroperations-maskiner och CNC-svarvar samt i robotceller som ett konventionellt bearbetnings verktyg.Gravostar klarar av alla material upp till en hårdhet på ca. 62 HRC.
fördelar:
+ Tidsbesparande
• Inget behov av separat processteg för märkning av delar
• Kort märkning tid (ca 1 sekund / siffra) + Tillförlitlighet
• Inga missade markeringar
• Inga felaktiga märkningar på grund av delar som misstagit + Hög grad av automatisering
• Märkning är en del av bearbetnings programmet + Individuell märkning
• Form och storlek på märkningen är variabeln till vad som krävs
• serienummer eller realtids data för absolut spårbarhet
• tillverkarens logotyp, delarnas kod, individuellt markeringar + Fritt valbara märkningsutrymme
• Använd på bearbetade, jämna ytor • Använd i lutande och ojämna underlag
• Gravostar möjlig gör märkning för råvaror som gjutna ytor
• Automatisk kompensation av dimensionella skillnader i märkning-ens ytan + Ingen material försvagning
• Icke-skär-märkning process
• bryter inte av materialets fibrer
• utmärkt lämplig för tunna och högt belastade arbetsstycken + Högsta driftsäkerhet
• Extremt pålitlig process
• Praktiskt taget slitagefri märkning nål (Hårdhet 92 HRC)