Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Gravsten inget måste

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2013 08:37 CEST

Kyrkogårdsförvaltningar söker efter gravrättsinnehavare då gravstenar behöver åtgärdas. Foto: Gustaf Hellsing/IKON


Många gravrätter har lämnats tillbaka i samband med de pågående gravstenskontrollerna. Kostnaden för att åtgärda stenen har i en del fall ansetts bli för hög. Men det finns alternativ som gör det möjligt att behålla gravrätten.

På många kyrkogårdsförvaltningar arbetar men man nu med att hantera de gravstenar som bedömts vara farliga. Eftersom gravstenen är enskild egendom behöver kyrkogårdsförvaltningarna komma i kontakt med gravrättsinnehavare för att få vetskap om hur gravstenen ska hanteras.  

-  Många tror att en gravplats måste ha en sten och avstår från gravrätten på grund av kostnadsskäl. Men så är inte fallet, det finns flera alternativ, säger Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

En gravplats utan sten
Gravstenen kan tas bort eller läggas ned som en gravhäll. Man kan också välja ett enklare alternativ  som inte behöver kosta lika mycket som omdubbning av en gravsten.

-  Man kan också välja att behålla gravplatsen utan sten med enklare utsmyckning och plantering. Det finns inga krav på gravsten, säger Staffan Lundstedt.

Efter den tragiska dödsolyckan i Västsverige oktober 2011 tillämpar kyrkogårdsförvaltningarna nya, enhetliga rutiner för gravstenssäkerhet.  Ett antal stenar har lagts ned eftersom de bedömts vara en risk för kyrkogårdsbesökaren och för personalen.  Förvaltningarna rekommenderas att årligen kontrollera minst 20 procent av begravningsplatsen.  

-  Kontrollen av gravstenar är ett kontinuerligt arbete men de nu nedlagda gravstenarna bör åtgärdas så fort som möjligt av gravrättsinnehavaren, säger Staffan Lundstedt.

Enligt Arbetsmiljölagen måste gravstenarna riskbedömas kontinuerligt.

FAKTA:
Gravstenen är enskild egendom som gravrättsinnehavaren ansvarar för. Först efter två års resultatlöst sökande efter gravrättsinnehavare kan gravrätten återtas av kyrkogårdsförvaltningen. Då plockas också gravstenen bort.

De kulturhistoriskt värdefulla gravstenarna har kyrkogårdsförvaltningen ansvaret för.

Sedan hösten 2012 tillämpas nya anvisningar som underlättar kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete och skapar enhetlighet i praxis.  Nya anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras har tagits fram av Lantbruksuniversitetet på uppdrag av Centrala Gravvårdskommittén (CGK). En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare