Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

”Gravstenarna är inte välta – de är försiktigt nedlagda”

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 07:45 CET

Den som under helgen besöker någon av landets kyrkogårdar ser troligtvis ovanligt många liggande gravstenar. ”Gravstenarna är inte välta – de är försiktigt nedlagda. Det är en extraordinär säkerhetsåtgärd på grund av en extraordinär händelse, alltså den tragiska dödsolyckan i Västsverige”, säger Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

 De senaste veckorna har kyrkogårdsförvaltningarna runt om i landet sett över säkerheten på kyrkogårdarna extra noga. Gravstenar som på något sätt väckt frågor kring säkerheten har lagts ned i väntan på åtgärd. Detta för att förhindra liknande olyckor som den för ett par veckor sedan.

− Kyrkogården betyder mycket för många. Vi är vana att uppleva den som en vacker och fridfull plats. Nu vill vi i förväg berätta för alla besökare att man under allhelgonahelgen i år kanske ser ovanligt många stenar som ligger ned på marken. Alla dessa stenar har förstås inte varit direkt farliga. Men om de är i behov av nya dubbar eller fästen har de lagts ned i väntan på åtgärd från kyrkogårdsförvaltning eller gravrättsinnehavare, säger Staffan Lundstedt.

Några av de nedlagda stenarna kan vara mycket gamla, av kalksten eller skiffer, och därför extra ömtåliga, men samtidigt kulturhistoriskt värdefulla.

− De kan räddas till kommande generationer men behöver åtgärdas av stenkonservator, säger Staffan Lundstedt.

Kyrkogårdsförvaltningarna är ansvariga för att begravningsplatserna erbjuder en säker miljö för såväl arbetstagare som besökare och de gör regelbundet kontroller av alla gravstenar. För att inte riskera besökarnas eller personalens säkerhet har extra säkerhetskontroller genomförts under senaste veckorna.
Det är även kyrkogårdsförvaltningens ansvar att uppmärksamma gravrättsinnehavarna i de fall en gravsten inte är säkert monterad. Är den inte det, läggs stenen ner på marken eller säkras på annat sätt.

Fakta gravrättsinnehavare
Enligt svensk lag ska det för varje grav finnas en så kallad gravrättsinnehavare som ansvarar för att graven hålls i gott skick, antingen genom egen skötsel eller genom avtal med respektive kyrkogårdsförvaltning. Gravrättsinnehavaren utses bland de efterlevande och fastställs genom avtal med kyrkogårdsförvaltningen.

Det finns 747 kyrkogårdsförvaltningar, varav 745 är i Svenska kyrkans regi. I Tranås och Stockholm är det kommunen som är huvudman. 

Presskontakt: Kristiina Ruuti, 070-5763998 kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift.  Organisation tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivarfrågor, begravningsfrågor och fastighetsfrågor.

www.svenskakyrkan.se