Telelogic AB

Great American Insurance Company har infört DOORS i hela organisationen

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 14:41 CEST

- Ersätter existerande kravhanteringsverktyg med DOORS® baserat på dess ledande funktionalitet för spårbarhet -

Telelogics (O-listan/TLOG), kravhanteringsverktyg DOORS har införts som standardverktyg i hela organisationen för Great American Insurance Company, ett av de äldsta och mest respekterade amerikanska försäkringsbolagen.

Företaget kommer att använda DOORS för stöd av all programvaruutveckling och underhåll. DOORS kommer dessutom att användas som stöd i storskaliga projekt såsom expansion av telekommunikation och infrastruktur allt eftersom företaget bygger upp nya nätverk för att ge kunderna service. Originalkontraktet, vilket nyligen undertecknades, är värderat till 1 MSEK (US $132,000).

Great American Insurance identifierade processförbättringar inom kravhantering som en av de främsta prioriteringsområdena förra året. En utvärdering genomfördes för att välja ett kravhanteringsverktyg som standard för Great American Insurance Company och dess moderbolat American Financial Group (AFG).

”Vi letade efter ett programvaruverktyg som kunde erbjuda en stabil infrastruktur för en formell kravhanteringsmetod,” säger Pete Carrion, divisional vice president for requirements management för AFG ITServices. ”Bland de affärsmässiga behov som ett kravhanteringsprogram ska uppfylla enligt kommittén, var att undvika misslyckade projekt på grund av oklara och föråldrade definitioner av krav, reducera kostnaden för omarbetningar som uppstått vid felaktig inmatning av krav, förbättra avkastningen samt möjliggöra effektiv testning och spårning av krav.”

Denna press release är en summering av den engelska versionen vilken innehåller mer detaljer.


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics intuitiva programvaruverktyg hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara av högre kvalitet, mer förutsägbar, snabbare, och till lägre kostnad.

Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som ETSI, INCOSE, ITU-T, OMG m fl.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktperson:
Catharina Paulcén
VP Corporate Communications
Tfn: 040-174730