Riksutställningar

Green Art Lab om ekologisk hållbarhet och konst som påverkar

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 14:09 CEST

Konstnärer och representanter från kulturinstitutioner från Holland, Storbritannien, Taiwan och de nordiska länderna samlas i Visby 22–23 maj för att diskutera hur konsten kan vara en aktiv part i frågor om hållbar utveckling och ekologi. 

Green Art Lab är ett öppet seminarium om ekologisk hållbarhet, utställningsproduktion och konst. Seminariet kommer att diskutera hur samtidskonsten kan fungera som aktiv part i frågor som rör hållbar utveckling och ekologi: Kan konsten medvetandegöra och konkretisera dessa frågor hos allmänheten? På vilket sätt kan den konstnärliga praktiken lyfta dessa frågor och kan konsten bistå forskningen genom att visa på alternativa vägar och problemlösningar?

Bland de medverkande:

Maria Tuerlings, Dutch Culture | Trans Artists (NL)  

Luke Ramsey, Julie's Bicycle (UK)

Catherine Lee, Bambo Curtain Studio (TW)  

Sylvia Grace Borda, Helsinki International Artist Programme / Frontiers in Retreat (FI)

Eva Bakkeslatt (NO)

Kultivator (SV)

Mats Bigert, Bigert & Bergström (SV)

T.J. Demos (UK)

Se program på Riksutställningars hemsida:  http://www.riksutstallningar.se/content/green-art-lab-h%C3%A5ller-%C3%B6ppet-seminarium

Green Art Lab livesänds på bambuser: http://bambuser.com/node/4707990

Seminariet äger rum i samband med att Riksutställningar 20-24 maj är värd för det andra av tre möten inom EU-projektet Green Art Lab Alliance. Projektet genomförs av 14 partners från olika länder.

För mer information, kontakta:
Peder Wennersten, Riksutställningar
Mobile +46 768 79 19 81

Riksutställningar stöttar museer och andra utställare med utveckling. Vi förmedlar kunskap från global omvärldsbevakning och test av nya tekniker och metoder. Kunskapen delas genom rådgivning, utbildningar, konferenser och nyhetsbrev. Vi samarbetar med museer och utställare och hjälper till att sammanföra samarbetspartners. www.riksutstallningar.se