Green Landscaping

Green Landscaping förvärvar GML Sport AB

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 08:36 CEST

De tre ägarna för GML Sport tar i hand på affären med Green Landscapings VD. Från vänster: Peter Jonsson, VD GML Sport, Hans Josefsson, VD Green Landscaping, Magnus Andersson, administrativ chef GML Sport och Anders Nilsson, maskinansvarig GML Sport AB.

Green Landscaping har förvärvat GML Sport och fortsätter därmed sin tillväxtresa. GML Sport är Sveriges ledande leverantör av professionella lösningar, både när det gäller tjänster och maskiner, för alla idrotter som utövas på gröna sportytor. Varumärket GML Sport kommer att behållas och vara en del av Green-koncernen.

Ett av Sveriges ledande utemiljöföretag, Green Landscaping, fortsätter att växa. Inom ett prioriterat tillväxtsegment förvärvar Green nu GML Sport AB med 20 anställda och 50 miljoner kronor i omsättning. GML Sport är verksamt inom Sports Turf Management och erbjuder tjänster och maskiner för att anlägga och sköta grönytor för alla idrotter, exempelvis golfbanor och fotbollsarenor. GML Sport sköter idag bland annat golfbanorna åt Kristianstad GK, Lindö, Sigtuna GK, Strömstads GK, Ljungbyheds GK och Mauritzberg GC.

Green Landscaping fokuserar på att bli ledande inom segmentet Sport & Fritid och med GML Sport skapas en stark gemensam tjänsteportfölj som är unik i Sverige.

- Vi har en tydlig ambition på Green att vi ska växa – både genom förvärv och organiskt. Vi är väldigt glada att vi lyckats förvärva GML Sport som en del av denna strategi, säger Hans Josefsson, VD för Green Landscaping.

- Green Landscaping fortsätter att utveckla och förvärva specialistkompetens inom koncernen för att befästa vår position på marknaden.

Green Landscaping kommer att tillföra resurser, kundrelationer och struktur för att möjliggöra en fortsatt stark tillväxt.

- Vi upplevde en mycket stark efterfrågan på våra tjänster och förstod att det krävdes mer muskler för att kunna möte efterfrågan och fortsätta växa. Green Landscaping, med sitt nya affärsområde inom Sport & Fritid, är det utemiljöföretag som bäst kan medverka till att utveckla vår verksamhet vidare. Greens geografiska täckning, erfarenhet och kompetens gör att jag känner mig trygg i att växa och erbjuda våra kunder fortsatt god service, säger Peter Jonsson, VD för GML Sport.

GML Sport kommer att vara ett fristående bolag inom Green-koncernen. Både varumärket och namnet ska finnas kvar med tillägget att det numera är en del av Green Landscaping.

För ytterligare information kontakta:

Hans Josefsson, VD Green Landscaping, 070-108 70 08, hans.josefsson@greenlandscaping.com

Peter Jonsson, VD GML Sport 0705-73 55 31, peter.jonsson@gmlsport.se

Carl-Fredrik Meijer, affärutvecklingschef Green Landscaping, 070-108 70 19, cfm@greenlandscaping.se

Green Landscaping arbetar med skötsel och anläggning av utemiljö. Företaget är en av de största aktörerna i landet med resurser, kunskap och erfarenhet samlat under ett tak. Antalet anställda är cirka 550 och omsättningen 700 MSEK. Green Landscaping bildades 2010 genom en fusion av ett antal välkända företag i branschen; Jungs, Landscaping, Mark & Trädgårdsanläggare Sjunnesson och Qbikum och har sedan förvärvat Miljöbyggarna i Stockholm och Jacksons Trädvård.

Läs mer på www.greenlandscaping.se