Greenpeace Sverige

Greenpeace lägger fram akut räddningsplan för haven inför biodiversitetsmötet i Japan

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 14:11 CEST

Stockholm 6 oktober 2010 – Medan regeringar världen över förbereder sig för mötet om biologisk mångfald senare den här månaden i Nagoya i Japan, lägger Greenpeace nu fram en akut räddningsplan för haven. Det är en vägledning för beslutsfattare till att skapa ett globalt nätverk av marina reservat, områden som är helt skyddade från fiske, utvinning av fossila bränslen och andra industriella aktiviteter.

- Om vi vill att haven ska frodas och fortsätta understödja både människors och djurs livsvillkor, behöver vi marina reservat nu, säger Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

Räddningsplanen kommer i samband med rapporten från Census of Marine Life som i tio är har kartlagt livet i haven och visar en häpnadsväckande mängd oupptäckt liv under havsytan. Samtidigt är haven i en svår kris. 80 procent av de kommersiella fiskbestånden i världen är idag fullt utnyttjade, överutnyttjade eller redan kollapsade. Överfiske, bottentrålning, oljeutsläpp, havsförsurning och de pågående klimatförändringarna gör att haven runt om i världen mår mycket dåligt. De svenska haven är inget undantag.

- Sverige har i olika internationella avtal lovat att vidta åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Trots det går arbetet med att skydda havsområden mot destruktivt fiske oerhört långsamt, även i kustnära vatten där myndigheterna idag har laglig möjlighet att agera, säger Jan Isakson.

 

Förra månaden uttalade sig FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inför politiker från hela världen om det akuta behovet av ett räddningspaket, liknande det som infördes efter den globala finanskrisen, för att stoppa den globala förlusten av biologisk mångfald. Greenpeace plan är just ett sådant räddningspaket. Om vi ska kunna säkerställa levande hav i framtiden behöver omkring 40 procent av haven avsättas som marina reservat.

- Marina reservat är det enskilt mest kraftfulla verktyget för att skydda livet i haven, återställa den biologiska mångfalden, säkerställa fiske och matförsörjning, motverka fattigdom och ge haven den motståndskraft som behövs för att hantera klimatförändringarna, säger Jan Isakson.

Läs mer:

Emergency Oceans Rescue plan

First Census of Marine Life 2010: Highlights of a Decade of Discovery

Kontakt:
Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace: 0706 08 74 83