Greenpeace Sverige

Greenpeace levererar kärnavfall till EU-parlamentet

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 12:14 CEST

Europa kan få ett direktiv som godkänner djupförvar av radioaktivt kärnavfall – på ovetenskapliga grunder. Greenpeace genomför radioaktiv protestaktion.

EU-kommissionen väntas snart presentera ett förslag till direktiv som godkänner den typ av slutförvaring av kärnavfall som SKB planerar i Sverige - djupförvaring. Men en oberoende, vetenskaplig granskning av direktivet avslöjar att kommissionens beslutsunderlag är genomförd av kärnindustrin själv, är missvisande och undviker allvarliga problem. Dessutom utlämnar utkastet vissa typer av radioaktiva avfall, som skulle få fortsätta att släppas ut i miljön om direktivet skulle godtas.

Därför genomför 40 Greenpeace-aktivister idag en protestaktion vid EU-parlamentet - och levererar kärnavfall till parlamentarikerna.

Under morgonen besätter Greenpeace-aktivisterna, inklusive aktivister från Sverige och Finland, flaggstängerna utanför parlamentet. Samtidigt levereras kärnavfall till parlamentarikerna. Det radioaktiva materialet har samlats in längs stränderna längs Sellafield, från havsbotten utanför La Hauge, längs Molse Nete-floden i Belgien och från byar kring urangruvorna i Niger. När detta släpps ut i naturen betraktas det inte som kärnavfall av dagens regelverk – men samlas det in, som Greenpeace nu gjort, måste det slutförvaras i hundratals år.

- Som direktivet ser ut nu bör det betraktas som en partsinlaga från kärnkraftsindustrin. Vad man gör är att försöka sopa kärnkraftens största, svåraste och olösta problem under mattan. Det är oerhört viktigt att EU-parlamentarikerna och allmänheten får veta att det som kommissionen vill föra fram inte har någon vetenskaplig grund, säger Ludvig Tillman, ansvarig för kärnkraftsfrågor på Greenpeace.

Direktivet är ett försök att skapa en mer positiv syn på kärnkraft i Europa genom att godkänna djupförvar av samma typ som föreslås av kärnkraftsindustrin/SKB i Sverige. Men kommissionens förslag baseras framförallt på kärnkraftsindustrins egna uppgifter, och undgår problemen med opålitliga skyddsbarriärer, kopparkorrosion, dålig kunskap om sprickbildningar , med mera.

Antas utkastet av parlamentet och ministerrådet, träder direktivet i kraft i vår – och en metod utan vetenskapligt stöd för att hantera det högaktiva kärnavfallet blir den påbjudna kärnavfallsförvaringen i Europa.

Rapporten ”Rock solid?”

Kontakt:

Ludvig Tillman, talesperson i energifrågor, Greenpeace i Sverige: 070-2716437

Jan Haverkamp, Greenpeace EU nuclear policy specialist: +32 (0)477 790416

Jesper Liveröd, pressekreterare: 070 340 54 14

Andreas Bergström, deltagande aktivist: 0706680230