Greenpeace

Greenpeace vei radioaktiivista jätettä Euroopan parlamentille

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 09:16 CEST

Bryssel, 7.10.2010 - Greenpeace toimitti radioaktiivista jätettä Euroopan parlamentin ovelle muistuttaakseen euroedustajia siitä, ettei ydinjäteongelmalle ole ratkaisua. Euroopan parlamentti käsittelee ydinjätedirektiiviä tänä syksynä.

Kaksi Greenpeacen säteilyasiantuntijaa toimitti neljä radioaktiivista näytettä kahdessa betonisessa lyijyvahvistetussa säiliössä Euroopan parlamentin sisäänkäynneille Brysselin Rue Wiertzillä. Sitä ennen kymmenet Greenpeacen vapaaehtoiset eristivät alueen kytkeytymällä toisiinsa käsiraudoilla piiriksi säiliöiden ympärille.

Osa aktivisteista kiipesi 16 lipputankoon ja levitti kuhunkin lipputankoon banderollin, joissa luki kunkin maan kansallisella kielellä ”ydinjäte, ei ratkaisua”. Aktivistit levittivät banderollin niiden jäsenmaiden lippujen alle, jotka tuottavat tai ovat tuottaneet ydinjätettä. Mukana mielenosoituksessa on myös suomalaisaktivisti. Jos eduskunnan hyväksymät ydinreaktorit rakennetaan, Suomesta tulee maailman suurin ydinjätteen tuottaja asukasta kohden. [1]

Radioaktiiviset näytteet on kerätty julkisilta alueilta: Iso-Britanniasta Sellafieldin rannalta, Ranskasta La Haguen niemen edustalta merenpohjasta, Belgiasta Molse Nete -joen varrelta sekä Nigeristä Akokanin uraanikaivoskylästä. [2] Näytteissä olevaa ainesta ei niiden vaarallisuudesta huolimatta ole luokiteltu radioaktiiviseksi jätteeksi, koska ne ovat peräisin ”luvallisista lähteistä” tai uraanin louhinnasta. Kuitenkin kun näytteet kerättiin ja suljettiin säiliöihin, ne luokitellaan radioaktiiviseksi jätteeksi, jota on vartioitava vuosisatoja, kunnes niiden säteily laskee raja-arvon alle [3]. Muu ydinjäte, kuten ydinpolttoaineesta jäljelle jäävä jäte, on vielä paljon vaarallisempaa, ja sitä on varastoitava ainakin satatuhatta vuotta. Näin pitkää aikaa ei ydinjätettä voi turvallisesti varastoida. Siitä huolimatta sitä syntyy Suomen lisäksi useassa maassa ympäri maailmaa.

Euroopan parlamentti käsittelee EU:n ydinjätedirektiiviä marraskuussa [4]. Direktiiviluonnos ei kuitenkaan koske sen tyyppistä radioaktiivista jätettä, jota Greenpeace tänään toimitti parlamentin eteen. Luonnoksissa on myös ohitettu tiedeyhteisön huoli siitä, että korkea-aktiivisen jätteen varastoiminen kallioperään voi olla tuhoisaa [5].

“On skandaali, että tänään Greenpeacen parlamentille tuomaa radioaktiivista jätettä joutuu meriin, jokiin ja sitä varastoidaan paikkoihin, joissa ihmiset asuvat. Ydinvoimateollisuudella ei ole käsitystä, mitä tälle jätteelle pitäisi tehdä, puhumattakaan paljon vaarallisemmasta ydinjätteestä, jota koko ajan kertyy. Koska suurin osa radioaktiivisesta jätteestä tulee sähköntuotannosta, ainoa ratkaisu on ydinvoiman alasajo. EU:ssa on jo säädökset esimerkiksi elohopeasta luopumisesta. Euroedustajien on ymmärrettävä, että radioaktiivista jätettä on käsiteltävä yhtä ankarasti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että esitetty direktiiviluonnos lähinnä avaa tietä uusille ydinvoimaloille”, sanoo Greenpeacen energiapoliittinen neuvonantaja Jan Haverkamp.

Greenpeace ilmoitti välittömästi mielenosoituspaikalle saavuttuaan parlamentin turvallisuushenkilöstölle mielenosoituksesta ja säiliöiden sisällöstä. Greenpeace ilmoitti säiliöistä myös Belgian säteilyturvaviranomaisille, joiden vastuulla radioaktiivisen jätteen käsittely on.

Viitteet:

[1] Greenpeacen aktivistit kiipesivät seuraavien maiden lipputankoihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Liettua, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tsekin tasavalta ja Unkari. Banderollit oli kirjoitettu kunkin maan kielellä. Italian ja Liettuan ydinvoimalat on suljettu, eikä näissä maissa ole tällä hetkellä toimivia ydinvoimaloita.

[2] Lisätietoa näytteistä:

1,2 kiloa hiekkaa Iso-Britanniasta Sellafieldistä. Hiekka on paikakunnalla toimivan jälleenkäsittelylaitoksen jäteveden saastuttamaa. Näytteessä on 11,670 Bq/kg Americium-241:ä ja 5,990 Bq/kg Cesium-137:ää. Americium-241:ä on 11 kertaisesti Belgian viranomaisten asettaman 1 Bq/kg rajan verran. Valtiollisen British Decomissioning Authorityn jälleenkäsittelylaitos on ottanut vastaan käytettyä ydinpolttoainetta Alankomaiden, Espanjan, Iso-Britannian, Italian, Japanin, Kanadan, Ruotsin, Saksan ja Sveitsin ydinvoimaloista. Laitos erottaa jätteestä uraanin ja plutoniumin ja tuottaa samalla radioaktiivista jätettä. Osa tästä jätteestä valuu Irlannin mereen, missä se saastuttaa rantoja, merenpohjaa, kasvillisuutta ja kaloja.

300 grammaa maa-ainesta Nigeristä Akokanista uraanikaivoksen aukon läheisyydestä. Jäte on peräisin Arevan uraanikaivoksesta, joka tuottaa ydinpolttoainetta ydinvoimaloihin ympäri maailmaa, myös Suomeen Olkiluotoon. Näyte sisältää 6,2 Bq/kg uraani-238:aa, 6,7 Bq/kg radium-226:tta ja 6,9 Bq/kg lyijy-210:tä. Uraani-238:aa on kuusinkertaisesti Belgian viranomaisten asettaman 1 Bq/kg rajan verran. Radioaktiivinen pöly, jätekivi ja radon saastuttavat jatkuvasti uraanikaivosaluetta Nigerissä. Greenpeace löysi radioaktiivista saastetta uraanikaivosalueen lisäksi Akokanin kaduilta ja romukauppiaiden varastoissa olevista ajoneuvoista. Lisätietoja osoitteesta: www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Left-in-the-dust/

50 grammaa lietettä merenpohjasta Ranskasta La Haguen jälleenkäsittelylaitoksen edustalta. Liete on Arevan omistaman laitoksen saastuttamaa. Näyte sisältää 1,21 Bq/kg Americium-241:tä, 2,84 Bq/kg cesium 137:ää ja 1,016 Bq/kg koboltti-60:tä. Americium-241-pitoisuus on enemmän kuin Belgian viranomaisten asettama 1,000 Bq/kg raja. La Haguen laitos käsittelee käytettyä ydinpolttoainetta Ranskan, Saksan, Alankomaiden, Sveitsin, Espanjan, Belgian, Italian ja Japanin ydinvoimaloista. Laitos erottaa jätteestä uraanin ja plutoniumin ja tuottaa samalla radioaktiivista jätettä. Osa radioaktiivisestä jätteestä valuu Englannin kanaaliin, missä se saastuttaa rantoja, merenpohjaa, kasveja ja kaloja.

Kilo maa-ainesta Belgiasta, Desselin läheltä Molse Nete -joen varresta. FBFC:n ja Belgonucléairen ydinpolttoainelaitokset, Belgoprocessin ydinjätelaitos ja ydintutkimuslaitos SCK saastuttavat Molse Nete -jokea. Näyte sisältää 1,700 Bq/kg americium-241:tä ja1,800 Bq/kg Cesium-137:ää. Americium-241-pitoisuus on enemmän kuin Belgian viranomaisten asettama 1,000 Bq/kg raja. Suurin osa radioaktiivisuudesta on peräisin suljetusta Eurochemien jälleenkäsittelylaitoksesta ja Cilvan jätteenpoltosta. Saastuminen on levinnyt joen lietteen mukana. Joen ruoppauksen yhteydessä lietettä on nostettu rannalle ja sitä on levinnyt myös joen varressa oleville pelloille. Osa ruopatusta lietteestä on kuljetettu muualle, ja sitä on todennäköisesti päätynyt pelloille.

[3] Viranomaiset tutkivat jätteen ja määrittävät sen radioaktiivisuuden ja kuinka kauan jäte on eristettävä. Tämä voi olla vuosikymmeniä tai käytetyn ydinpolttoaineen kohdalla ainakin 100 000 vuotta.

[4] Lokakuun loppupuolella Euroopan komission odotetaan antavan Euroopan parlamentille esityksen ydinjätedirektiivistä. Euroopan atomienergiayhteisön perussopimuksen mukaan Euroopan parlamentin on annettava lausunto Euroopan neuvostolle uusista ydinvoimaa koskevista laeista.

[5] Lisätietoja tohtori Helen Wallacen raportissa, Rock Solid? A scientific review of geological disposal of high-level radioactive waste, London / Brussels (2010), GeneWatch UK, osoitteessa www.greenpeace.org/eu-unit/press-centre/reports/rock-solid-a-scientific-review

Kuvat, video ja Twitter:

Kuvia mielenosoituksesta saatavissa puhelimitse numerosta +44 7801 615 889 tai sähköpostitse osoitteesta picture.desk.int@greenpeace.org

Video mielenosoituksesta ja mielenosoituksessa käytetyn radioaktiivisen jätteen keräämisestä Iso-Britanniassa, Ranskassa, Belgiassa ja Nigerissä saatavissa puhelimitse numerosta +31 635 504 721 tai sähköpostitse osoitteesta video.production@int.greenpeace.org

Seuraa mielenosoitusta: www.twitter.com/greenpeaceEU

Lisätietoja:
EU-yksikön energiapoliittinen neuvonantaja Jan Haverkamp (englanniksi), puhelin +32 477 790 416
EU-yksikön tiedottaja Jack Hunter (englanniksi), puhelin +32 476 988 584
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, puhelin 050 369 6202
Mielenosoitukseen osallistuva aktivisti Riina Kivilahti, puhelin 040 143 5209

Greenpeace on riippumaton maailmanlaajuinen järjestö, joka kampanjoi ihmisten asenteiden ja toimintatapojen muuttamiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja rauhan edistämiseksi.