Hållbart Evenemang

Första hållbarhetscertifierade evenemanget!

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 15:06 CEST

Sedan drygt 1 månad tillbaka går det att hållbarhetscertifiera idrottstävlingar, festivaler, mässor, konferenser, företagsevent och andra stora möten och event genom Certifieringen Hållbart Evenemang. Anledningen till att certifieringen lanserades är att det länge funnits ett växande behov inom mötes- och evenemangsbranschen att arbeta mer hållbart, dvs med miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter och det har saknats ett arbetssätt som både inspirerar och vägleder men också kan pusha branschen framåt.  

"Efter lanseringen har det varit ett väldigt stort intresse och det gläder oss att det första evenemanget nu är certifierat! Det är branschen som tagit fram kriterierna och det är tuffa men inte orimliga krav. Flera arrangörer arbetar nu för att nå certifieringen men det förvånar mig inte att det var ett evenemang i Skåne som var först ut, Skåne som region ligger långt fram i hållbarhetsarbetet inom besöksnäringen. Arrangörerna bakom Skåne Innovation Day har arbetat igenom aspekter som trygghet, tillgänglighet, transport, mat, energi etc och besvarat på över 150 specifika frågor. Arrangörerna har gjort ett riktigt bra jobb!” säger Simon Strandvik, VD på Greentime.

”Att arbeta med hållbarhet är mycket viktigt för oss eftersom vi hela tiden vill verka för ett långsiktigt attraktivt och välmående Skåne, genom att möta miljöutmaningarna och samtidigt skapa nya innovationer och arbetstillfällen. Vi arbetade i planeringsverktyget Hållbart Evenemang för att nå upp till certifieringen och det var väldigt inspirerande och lärorikt samt blev en omfattande checklista där vi flera gånger behövde tänka till och planera om arbetet för att uppfylla kriterierna. Verktyget hjälpte oss med att löpande utveckla planeringen med fokus på alla dimensioner av hållbarhet där revisorns roll var väldigt värdefull som bollplank. Slutligen känns det därför särskilt viktigt och roligt att ha uppnått detta och vi är stolta över att vi är först ut att tilldelas certifieringen ”Hållbart evenemang ” säger Karl Philip Barakate, på Region Skåne, regional utveckling.

"Vi tycker att det saknas ett sätt för arrangörer att stoltsera med vad de presterat. Så vi bestämde oss för att inte vänta på någon annan och själva ta fram en tredjepartscertifiering som kan intyga arrangörers fina arbete. Vi vill skapa något som verkligen kommer till nytta, något äkta som gör att fler arrangörer tar ytterligare kliv och arbeta mer hållbart. Arbetssättet måste vara lustfyllt och inspirerande men samtidigt måste kraven vara rimligt hårda. Som en liten aktör är detta ett stort steg och vi har varit noga med att göra allt enligt konstens alla regler med tredjepartsrevisor, mätbara kriterier, protokoll etc. säger Simon Strandvik, VD på Greentime.

Om Skåne Innovation Day
Skåne Innovation Day är en heldagskonferens som arrangeras av Region Skåne, regional utveckling som en del av programmet under Skåne Innovation Week. 2019 arrangeras dagen den 23 maj, på Varvsstaden i Malmö (Stora Varvsgatan 14). Programmet syftar till att visa upp en attraktiv bild av Skåne som framträdande region för innovationsaktiviteter, både regionalt, nationellt och internationellt. Samt visa på en mångfald av det arbete och satsningar som görs i hela Skåne för att skapa förflyttning mot visionen, Europas mest innovativa region 2020.

Om Certifieringen Hållbart Evenemang
Syftet med certifieringen är att möten och evenemang ska bli mer hållbara, för det finns mycket att göra. För att uppnå certifieringen arbetar arrangören bakom evenemanget i planeringsverktyget Hållbart Evenemang där det är markerat vilka frågor som är obligatoriska. Evenemanget måste också uppnå minst 50% av de poäng som går att plocka i verktyget. När arrangören känner sig klar kopplas en extern revisor in som granskar svaren och vid godkänd revision har arrangören rätt att kommunicera att evenemanget är ett certifierat Hållbart Evenemang. Platskontroll genomförs under evenemanget och därefter får arrangören ett protokoll med iakttagelser och förbättringsförslag. Längs vägen finns Greentime som en stöttande pelare.

Kontakt

Karl Philip Barakate (Region Skåne, regional utveckling)
Projektledare Skåne Innovation Day och Week
E-post: karlphilip.barakate@skane.se
Tel: 040 675 34 28
Webbplats: www.skaneinnovationweek.com/skane-innovation-day

Simon Strandvik (Greentime)
E-post: info@hallbartevenemang.se
Tel: 0340 144 00
Webbplats: www.hallbartevenemang.se