StrongPoint Sverige

Greger Fasth ny teknisk chef på CashGuard

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 13:29 CET

Den 7 januari 2004 tillträder civilingenjör Greger Fasth som ny teknisk chef på CashGuard. Greger Fasth efterträder CashGuards grundare Leif Nordqvist som har varit tillförordnad teknisk chef sedan i april i år.

Greger Fasth kommer närmast från ABB Automation Technology Products där han har varit enhetschef för robottillbehör. Greger Fasth har lång erfarenhet av rollen som projektledare och utvecklingsingenjör i teknikutvecklingsprojekt. Sedan början av 1990-talet har han arbetat i olika företag inom ABB-koncernen.

Leif Nordqvist kommer även fortsättningsvis att vara knuten till CashGuard med ansvar för ett antal framtidsprojekt. Leif Nordqvist sitter även i bolagets styrelse.

För ytterligare information kontakta:
Anders Eklund, VD, CashGuard AB, tel. 073-33 222 65, anders.eklund@cashguard.se

Fakta om CashGuard AB (publ)
CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till svenska och internationella företag, primärt inom dagligvaruhandel, post och bank samt övrig servicehandel. Under 2002 omsatte CashGuard MSEK 94. Bolaget har cirka 60 anställda. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista.