Tedestrand coaching AB

Gregory Bateson, mönster, psykologi, illusioner och föreställningar.

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 14:29 CEST

Gregory Batesons bok mönstret som förbinder har många anhängare bland bl.a inom psykologins företrädare och andra som tror sig förstå hur system och mönster ska förstås. Trots detta verkar flertalet helt missa poängen och tankemässigt går psykologiskt vilse trots denna mycket generella och som det verkar "illusoriskt" enkla regel.

http://libris.kb.se/bib/7775969


Jag vill nog påstå att vi inte har förstått det viktigaste i detta budskap rent generellt. Har bland annat jobbat en hel del med Bateson förespråkare inom psykologin som anser sig veta vad detta handlar om men samtidigt är helt blinda i den psykologi man lärt sig - och bejakar vilket är en paradox till den verkliga lösningen som krävs. Så det mönster man tror sig se som lösningen är egentligen det mönster som förbinder psykologin i misslyckanden.

För att förstå måste man först se det rätta mönstret, det som inte är motstridigt till det som är avsikten. Det krävs alltså en medveten avsikt och öppenhet att se sig själv i det misslyckande man ingår i och en medvetenhet om de lagar universum satt upp för människans förmåga att se mönster om hur komplexa problem ska lösas.

Därefter kan man tillämpa detta inom psykologin på samma sätt som skett inom alla andra komplexa områden där man gått från att inte utvecklas till en mycket kraftfull utveckling genom ett enda steg, skapandet av något som ger en visuell överblick.

Jag ska förklara så tydligt jag kan. Det jag kommer att visa är vetenskapligt bevisat 1000 gånger om, men motsatsen har aldrig visats.

Trots detta fortsätter bl.a. psykologin och dess företrädare att tro sig veta vad man gör och forskar kring. Resultatet av denna illusion är i princip endast placeboeffekter som man anklagar allehanda andra praktiserande hjälpare för, vilket i sig oftast är sant men man missar sin egen felaktiga grund pga. av den starka prägling som skett av de tankemönster som styr våra föreställningar oavsett om dessa är sanna eller falska.

Mönstret för psykologin är misslyckanden i huvudsak. Samtalet är grunden i all psykologisk behandling, alltså är samtalet den länk som förbinder psykologin till ständiga misslyckanden. Precis som tro på sockerpiller är i en annan placeboverksamhet exempelvis.

Det är inte individen det är fel på, det är inte mångfald som saknas, det är inte fler metoder som behövs eller klienter som ska begripa bättre, tvärtom, den illusionen leder oss mer vilse.

Det är typen av problematik som hanteras inom psykologin på ett felaktigt sätt utifrån de lagar universum satt upp för vad människan är kapabel till. Människan är inte kapabel att i tänkandet eller i samtalet hantera större informationsmängder eller många byggstenar som hamnat i kaos.

Vore det så skulle inga kartor, ritningar och tusen och åter tusen andra visuella överblickar behövas för att ordna upp detta kaos som krävs för vår nästintill totala oförmåga att lösa komplexa problem och kaos oavsett typ eller sammanhang.

Och när det gäller komplexitet är inte lösningen olika utan väldigt lika, av det skälet fungerar den karta som är skapad för Psykologisk orientering generellt för alla typer av psykologiska problem.

Den olikhet i vår formning/historia eller i vår personlighet/känslighet har ingenting att göra med hur komplexa problem alltid ska hanteras av människan, det är ytterligare ett illusoriskt mönster skapat av det grundmönster som lett oss vilse.

När vi är vilse kommer vi att söka med ljus och lykta efter vägen och oftast gå mer vilse, det är en enkel lag/logik som alltid gäller oavsett om det är psykologi eller något annat komplext.

Så vare sig samtalet för psykologin, eller själva promenerandet i skogsorientering, eller själva skärande inom kirurgin, eller själva hamrandet/byggandet inom byggnation, eller själv studerandet av universum, eller själva studerandet av mikrokosmos, eller själva monteringen/ skapandet av ex. en Iphone osv. osv. ger en möjlighet att skapa det man avser utan en visuell överblick av något slag eller något som ger en visuell överblick över problematiken/sammanhanget som ska lösas/förstås som skapats först.


Den visuella överblicken eller instrumentet som ger denna visuella överblick måste dessutom kunna läras ut och därefter hanteras av den som ska utföra/lösa det komplexa studerandet/arbetet/problemet. Inom psykologin är det patienten själv som kan lösa det komplexa problemet med denna hjälp, ingen annan!!


Anders Tedestrand
Psykologisk orienteringstränare

PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235