Blue Publishing

Grekiskt drama – om att finna en förlorad son

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2014 13:56 CET

Grekland är överraskningarnas land. Omtyckt vattenhål för törstiga turister. Översållat med sevärdheter. Storslagen natur. En ekonomisk kris som berövat vanliga greker deras uppehälle. Och nu är Grekland EU:s ordförandeland med viktiga beslut att fatta.
Demokratins vagga? Glöm det. Lika lite idag som under antiken.


Hur man finner en förlorad son är historien om en liten pojke som hålls kvar i Grekland av sin far. Pojkens svenska mor får till slut vårdnaden om barnet i grekisk domstol efter sju olika förhandlingar i rätten.
Hon möter många unga kvinnor i samma situation och får lyssna till deras historier som i flera fall är värre än hennes egen. Det blir alltmer tydligt hur utlämnad en kvinna kan vara i det moderna grekiska samhället.
Många kvinnor är helt i händerna på den advokat som ska bistå dem i förhandlingar om skilsmässa och vårdnad om barn. Oftast får kvinnan inget stöd ens av den egna familjen. Och en advokat hjälper endast om han får betalt, ofta väldigt mycket betalt.
Än i dag råder det stora brister i Greklands hantering av bortförda barn. Landet förhalar rättsprocessen och antalet återförda barn till vårdnadshavaren är mycket lågt. Grekiska domstolar kringår systematiskt  Haagkonvention och utlämnar ogärna ett barn till ett annat land.
Kampen om den förlorade sonen var ojämn, hård och ibland nästan hopplös. Oförrätter från myndigheter och advokater var självklara inslag. Alla förhandlingar fördes på grekiska. Men även svenska befattningshavare begick övergrepp, i flera fall väldigt allvarliga. Har det blivit bättre idag?
Händelseförloppet är skildrat exakt som det tilldrog sig. Alla dokument finns bevarade och verifierar att berättelsen är sann.
Krisen i Grekland som pågår för fullt har egentligen pågått i decennier men först nu blivit uppmärksammad. Dessa problem har delvis sina rötter i ett föråldrat samhälle där kvinnor förr, inte sällan, behandlats sämre än husdjur.  
Läs också den förlorade sonens berättelse då han som vuxen gör sin militärtjänst i Grekland. De unga männen utsätts för hårda prövningar och ofta sadistisk behandling. Några klarar inte denna press. De vackra orden om att älska sin nästa inbegriper endast äkta grekiska nationalister.

Marie-Louise Winbladh är arkeolog, forskare och författare och var tidigare intendent för Cypernsamlingarna i Stockholm. Hon har givit ut flera populärvetenskapliga böcker om arkeologi och historia på Kreta och Cypern. Mer info på
http://cypernochkreta.dinstudio.se

Bokfakta
Grekiskt drama – om att finna en förlorad son, av Marie-Louise Winbladh
 Mjukband, 176 sidor. ISBN 978-91-86293-19-2. Cirkapris: 230:-

Blue Publishing är ett bokförlag, med inriktning på facklitteratur. Vi ger ut reportage, debatt, biografier, dramadokumentära böcker och affärslitteratur.
Vi berättar historier som angår, berör och engagerar. Vi avslöjar, slår hål på myter och skapar debatt.
Verkligheten överträffar dikten!