SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Greta Burman ny förbundschef för Sveriges Konstföreningar

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 08:00 CET

Greta Burman har utsetts till ny förbundschef för Sveriges Konstföreningar. Greta Burman har under det senaste året arbetat som kulturattaché vid Sveriges Ambassad i Rom och innan dess som intendent på Moderna Museet i Malmö. Hennes gedigna meriter och erfarenheter av konstförmedling och konstpedagogik från olika organisationer som Malmö stad och Moderna Museet kommer att vara ett viktigt bidrag för att fortsätta att utveckla Sveriges Konstföreningar till den ledande konstbildande organisationen. Greta Burman tillträder tjänsten som förbundschef den 1 mars 2016.

- Jag är mycket glad över att Greta Burman blir vår nya förbundschef. Sveriges konstföreningar är i en viktig utvecklingsfas och Greta Burman har med sin bakgrund och sina erfarenheter de bästa förutsättningarna att bidra till vår förnyelse, säger förbundets ordförande Ann-Christin Nykvist i en kommentar.

Om Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar är riksförbundet för landets konstföreningar och landets ledande konstbildningsrörelse. Med stöd från Kulturrådet verkar vi för konstnärlig kvalitet och förnyelse inom konsten. Sveriges Konstföreningar bildades år 1973 som en partipolitiskt obunden ideell organisation för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet.

Konstbildning är ett centralt begrepp för konstföreningsrörelsen. Konstföreningarna, oavsett om de finns på arbetsplatser eller om de organiserar sin verksamhet lokalt, regionalt eller på riksplanet, står för en väsentlig del av spridningen av konst och konstbildning i landet. Våra 800 konstföreningar har cirka 200 000 konstintresserade som sina medlemmar och bildar ett rikstäckande nätverk för.

Att konstintresserade i hela Sverige ska ha tillgång till ett levande kulturliv där de bor och arbetar är – eller borde vara – en självklarhet. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell riksorganisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Post och besöksadress: Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

Tel: 040-36 26 60 (vxl)

E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu

Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu