Grit Media AB

Grit Media AB - Ny marknadsföringsbyrå lanseras i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2017 13:24 CEST

Grit Media AB är en etablering av ett antal hemvändande digitala specialister och blir ett nytt fristående företag i Norran-koncernen.

Det långsiktiga målet är att bli den ledande aktören på modern marknadsföring i norra Sverige. Inledningsvis kommer sex medarbetare att driva verksamheten från huvudkontoret i Skellefteå och ett kontor i Umeå. 

-Vi brinner för att hjälpa företag och organisationer att optimera sina medieinvesteringar i en digital värld. Grunden i det vi erbjuder är kundfokuserade och kompetenta medarbetare. Vi består av ett antal Västerbottningar som på olika sätt har jobbat med marknadsföring, kommunikation och medier utanför Skellefteå men är nu är redo att göra en storsatsning i Västerbotten. Det handlar helt enkelt om att skapa bättre affärsmöjligheter åt lokala företag, oavsett om de har en lokal, riksomfattande eller global verksamhet, säger Grit Medias vd Ludwig Olofsson.

-Vi ser ju hur medielandskapet har genomgått en kraftig förändring, vilket har påverkat köpprocesserna. De senaste undersökningarna visar att dagens köpare av produkter och tjänster på egen hand hanterar omkring 70 procent av köpprocessen före en personlig kontakt hos företaget som erbjuder produkten eller tjänsten. Folk identifierar sitt eget behov, letar upp företag som kan lösa behovet och sållar ut de som är mest attraktiva. Det innebär att alla som säljer något idag måste synas på rätt plats och agera helt öppet gentemot sina potentiella kunder. Här vet vi att vi kan hjälpa många lokala företag att nå sina kunder på ett effektivt sätt, säger Grit Medias vd Ludwig Olofsson.

Norra Västerbotten går in som huvudfinansiär i Grit media för att följa den digitala marknadsutvecklingen. I den digitala världen skapas ett antal nya möjligheter och gränser suddas ut, Säger Anders Westermark. VD Norra Västerbotten AB

Tillväxt genom förvärv

Grit Media har en ambition att etablera sig på fler orter än Skellefteå och Umeå och tillväxtstrategin är tydlig.

-Det handlar om att förvärva andra framgångsrika företag inom den digtala annonsmarknaden. Vi hoppas att inom kort kunna redovisa ett första nyförvärv, säger Grit Medias vd Ludwig Olofsson.

Grit Media (gritmedia.se) kommer inledningsvis att kunna erbjuda följande produkter och tjänster:

- Google Adwords

- Programmatisk bannerannonsering

- E-postmarknadsföring

- Mätning och analys

- Marketing automation 

Fakta om Grit Media Etablerat: 2017


Antal medarbetare: 6


Kontor: Skellefteå och Umeå


Produkter och tjänster: Google Adwords, Programmatisk bannerannonsering, e- postmarknadsföring, mätning och analys, marketing automation.

Beskrivning: En bred marknadsföringsbyrå med fokus på datadriven marknadsföring.

Webb: gritmedia.se