AFA Försäkring

Grön Bostad utökas med ytterligare 550 gröna lägenheter

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 08:00 CET

Fastighetsbolaget Grön Bostad fortsätter att växa med ytterligare 550 gröna lägenheter i Stockholm, Uppsala och Västerås.

Grön Bostad växer med ytterligare 550 gröna lägenheter i fem fastigheter i Stockholm Västerås och Uppsala. Bolaget som ägs gemensamt av AFA Fastigheter och ByggVesta utökar därmed sitt innehav från 1300 till 1850 lägenheter i svenska storstäder. Husen byggs enligt ByggVestas Egenvärmehus®-koncept med stark miljöprofil, både vad gäller husens påverkan och hyresgästernas miljöavtryck. Husen kommer att färdigställas under kommande tvåårsperiod.

Affären syftar till att väsentligt utöka Grön Bostads bestånd av långsiktigt hållbara hyresfastigheter, säger Rickard Backlund, VD för Grön Bostad. Vi vill verka som pådrivare av utvecklingen när vi investerar i fastigheter med mervärden för både boende och samhälle, avslutar Rickard Backlund.

ByggVestas koncernchef Fredrik Arpe ser fortsatt expansion framför sig.
– Det är glädjande att vårt och AFAs goda samarbete utvecklas vidare i Grön Bostad. Affären ger Byggvesta möjligheter att fortsätta vår starka expansion de kommande åren, för att stärka vår position som ledare för utvecklingen av hyresrätter i Sveriges tillväxtorter,
avslutar Fredrik Arpe.

– Det är roligt att vi nu kan utöka Grön Bostad med ytterligare fastigheter med samma gröna inriktning som tidigare, säger Kristina Sawjani, Transaktionsvarig på AFA Fastigheter. Det känns extra positivt att vi bidrar till att ytterligare ett hundratal studentlägenheter tillskapas Stockholms studenter – något som är avgörande för framtiden, avslutar Kristina Sawjani.

För ytterligare information kontakta:
Rickard Backlund, VD Grön Bostad, mobil 0706-55 99 60
Kristina Sawjani, Transaktionsansvarig AFA Fastigheter, telefon 08-696 40 78, mobil 0705-27 59 60
Fredrik Arpe, Koncernchef ByggVesta, telefon 08-694 07 98, mobil 0705-58 42 62

Om Grön Bostad:
Grön Bostad ägs till lika delar ägs av ByggVesta AB och AFA Fastigheter. Bolaget äger sedan tidigare ca 1300 lägenheter med stark miljöprofil i 5 svenska storstäder.

Om ByggVesta:
ByggVesta är ett fastighetsutvecklande bolag som vill bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där människor med olika behov och önskemål kan hitta ett attraktivt boende att trivas i. Läs mer på www.byggvesta.se

Om AFA Fastigheter:
AFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm med närförort. Fastighetsbeståndet består av cirka 500.000 kvm till ett värde av cirka 21,5 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se

Om ByggVestas Egenvärmehus®:
ByggVestas Egenvärmehus® är byggda med hänsyn till dagens klimatförändringar och förbrukar mindre energi. Husen är radiatorlösa och värms huvudsakligen upp av instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, och av de boende själva. Fjärrvärme finns anslutet och ger vid behov erforderlig tillskottsenergi.

Genom en god isolering kan nästan all värme som alstras av människor och apparater återvinnas med det effektiva ventilationssystemet, och värmas av dess samlade egenvärme. Förutom värmeåtervinning är husen byggda med miljövänliga material, har effektiv avfallshantering, el-snål belysning och effektiva planlösningar vilket gör att de förbrukar mindre energi under hela sin livscykel.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se