Landsbygdsdepartementet

Grön budget för jordbruket, fisket och konsumentpolitiken

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:47 CEST

Ökade resurser till forskning för ekologisk produktion, resurser till den nya djurskyddsmyndigheten, mer resurser till fiskevård, förstärkningar på livsmedelsverket och satsning på etisk märkning. Det är huvudinnehållet Jordbruksdepartementets del i budgetpropositionen.

- Nu stärks miljösatsningarna inom jordbrukets och fiskets områden, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Med de nya resurserna kan vi göra insatser för ekologiskt produktion och fiskevård. Det är också värdefullt att den nya djurskyddsmyndighetens förutsättningar nu blir fastlagda.

Flera ekologiska satsningar görs i budgeten inom jordbrukets område. Statens lantbruksuniversitets anslag på sju miljoner för fältforskning och fem miljoner till Centrum för uthålligt jordbruk blir permanenta. Forskningsrådet Formas får 23 miljoner kronor för forskning om ekologisk produktion.

Den nya Djurskyddsmyndigheten inrättas den 1 januari 2004. I budgeten beräknas anslaget till 61 miljoner kronor. Det är delvis en överföring från Jordbruksverket.

Livsmedelsverket får ökat anslag med 9 miljoner kronor. Det innebär att satsningen på säkra livsmedel och kost kan fortsätta. Anslagsökningen innebär bland annat att ett arbete med dem småskaliga slakten initieras, att EU-arbetet inom livsmedelsområdet stärks och att livsmedelsdatabasen utvecklas.

I budgeten tillförs anslaget för fiskevård 17,5 miljoner kronor. Pengarna ska användas till bland annat bildande av fiskevårdsområden, främjande av biologisk mångfald och biotopvård, bevarande av hotade arter och utsättning av fisk.

Inom konsumentpolitiken tillförs organisationen Rättvisemärkt ett fast bidrag på 1,6 miljoner kronor för sitt arbete med etisk märkning.

Läs mer på www.jordbruk.regeringen.se

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89

Malin Öberg
politiskt sakkunnig
08 – 405 10 48
070 – 600 50 42

Joakim Kellner
politiskt sakkunnig
08 – 405 40 81
070 – 694 85 94