Landsbygdsdepartementet

Grön kvinnokraft på internationella kvinnodagen

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 10:54 CET

På internationella kvinnodagen den 8 mars för ett år sedan skapade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist en grupp med kvinnliga företagare från den gröna sektorn som hon kallat "Grön kvinnokraft". Nu ett år efter bildandet presenteras några resultat av gruppens idéarbete.

Jordbruksdepartementet har nu inlett ett arbete på gruppens initiativ med att undersöka möjligheten att skapa en nationell databas med kvinnor som kandiderar till styrelseuppdrag, uppdrag i arbetsgrupper etc. inom den gröna sektorn. Syftet med den här "styrelseakademin" är att stödja småföretag i de gröna näringarna att förbättra sin konkurrenskraft, att bredda rekryteringsbasen också för statliga uppdrag samt att i konkret handling underlätta för jämställdhet.

- Min referensgrupp "Grön kvinnokraft" har pekat på behovet av nätverk för småföretagare som ofta har begränsade kontaktytor och därmed har svårt att få överblick över kompetenta kvinnor som kan bidra med sin kompetens i t.ex. ett styrelseuppdrag, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Bakgrunden till bildandet av gruppen "Grön kvinnokraft" var också att skapa förebilder för kvinnligt entreprenörskap och företagande.

- Jag är imponerad av den kraft som strålar från denna grupp, de är goda exempel kvinnor som satsar på att driva företag. Men samtidigt har de också levandegjort för mig de många problem som kvinnor stöter på i de gröna näringarna, säger Ann-Christin Nykvist.

Kvinnligt företagande kommer att få betydelse för utvecklingen av de gröna näringarna, menar gruppen. Den ökande världshandeln, ytterligare reformeringar av jordbrukspolitiken och därmed en ökande konkurrens kommer att dels kräva effektivisering och specialisering men det kan också handla om diversifiering, dvs. att småföretagare på landsbygden måste satsa på flera verksamheter. Enligt statistiken är det kvinnliga företagare som i större utsträckning än männen satsar på t.ex. turism, upplevelseverksamhet, småskalig livsmedelsproduktion, förädling och direktförsäljning av livsmedelsprodukter.

- Kvinnliga företagare kan här bli förebilder för alla. Det är viktigt med nya tankar, idéer och initiativkraft och där har det visat sig att kvinnorna på landsbygden går före och visar vägen, det är inte minst medlemmarna i "Grön kvinnokraft" exempel på, säger Ann-Christin Nykvist.

Faktaruta:
Medlemmarna i "Grön kvinnokraft"
Ellacarin Blindh, projektledare, renägare och samekvinna Cecilia Buhre, företagare med inriktning på förädlade fiskprodukter. Butiksinnehavare och krögare. Vinnare av Kungsfenan 2004 i klassen Maritim Gastronomi.
Therese Erneskog, jordbrukare och f.d.ordförande för LRF Ungdomen Gunilla Törnquist Hedström, konsult och skogsägare. Medlem i Spillkråkan, ett nätverk för kvinnliga skogsägare.
Kerstin Persson, mjölkbonde och förtroendevald för LRF.
Anna Samuelsson, grisproducent, ekonom, förtroendevald för LRF. Britt-Marie Stegs, VD Hälsinge lantkök Eva Söder, arbetar med organisationsutveckling för LRF. Ansvarig för nätverket för LRF Kvinnor.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se