Socialdepartementet

Grön rehabiliteringssatsning på Wij trädgårdar i Ockelbo

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 14:04 CESTRegeringen har beslutat att satsa 247 000 kronor på ett projekt om grön rehabilitering som Wij Trädgårdar i Ockelbo tagit initiativet till.

Projektet syftar till  att färdigställa ett program för rehabilitering i befintlig trädgårdsmiljö. Projektet genomförs i samarbete med Högskolan i Gävle, AB Previa och Lisen Organics. Projektet kommer att utgå från kända och beprövade behandlingsmetoder kombinerat med praktiska övningar för en befintlig trädgårdsmiljö. Målet är att vidareutveckla metoder som tar tillvara grön miljö och därigenom förstärker den rehabiliterande effekten.

- Grön rehabilitering är ett bra komplement till andra former av rehabilitering och det är viktigt att vi tar till vara på alla sätt som kan hjälpa människor tillbaka i arbete, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Kontakt:
Karolin A Johansson
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 22 11
076-116 97 59