Grön Ungdom

GRÖN UNGDOM TAR DEBATTEN MED SD

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 08:56 CEST

På söndag går startskottet för Grön Ungdom Skånes storsatsande kampanj MOT
främlingsfientlighet/rasism och FÖR mångfald - Svennedebatten. Detta sker
med en officiell Kick off-kväll på Restaurang Davidshall i Malmö. Därefter
kommer kampanjen att löpa över september och oktober månad i form av
skolbesök, offentliga möten, debatter och andra arrangemang för att väcka
diskussion bland skåningarna kring frågor som integration, etniska
motsättningar och utanförskap, samt svenskhetsbegreppet.

- Ofta hör man att vissa människor eller kulturer inte passar in i, eller
rent av förstör, det svenska samhället. Men vem bestämmer vad eller vem
som är svensk, säger Alex Lindskog, språkrör Grön Ungdom Skåne. Många
saker som idag anses vara typiskt svenska har ursprung i kulturer långt
från Sveriges gränser. Vi gröna vill utvidga svenskhetsbegreppet och låta
det vara upp till var och en att definiera sig så som man trivs bäst.

Med kampanjen vill Grön Ungdom Skåne även lyfta fram att man ändrat åsikt
i frågan om att ta debatten med främlingsfientliga partier. Grön Ungdom
kommer under hösten att bjuda in företrädare för framförallt
Sverigedemokraterna till debatt. Ett kontroversiellt, men nödvändigt
beslut.

- Sverigedemokraternas utveckling i Skåne är skrämmande och har varit så
under en alltför lång tid nu, säger Sara Enetoft, språkrör Grön Ungdom
Skåne. Den strategi vi tidigare haft har inte hjälpt, utan snarare
stjälpt. Deras inhumana argument har fått stå oemotsagda alldeles för
länge - därför sätter vi nu ner foten och är beredda att ta en seriös
debatt där vi vet att skåningarna kommer att genomskåda deras fula
retorik, en gång för alla.

Kontakt: Mikaela Persson, kampanjledare Svennedebatten 0762-36 38 93
Alex Lindskog, språkrör & ombudsperson GU Skåne, 0708-50 53 56
Sara Enetoft, språkrör GU Skåne, 0730-39 28 02