Grön Ungdom

GRÖN UNGDOM VILL INFÖRA SAMLEVNADSBALK

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:53 CET

På Grön Ungdoms riksårsmöte i helgen ställde sig ungdomsförbundet bakom en motion om att införa en samlevnadsbalk i Sverige. Denna kommer att behandlas i Grön Ungdoms namn på Miljöpartiet de Grönas kongress i maj.

En statlig utredning kring samkönade äktenskap har nyligen slutförts, och kommer att presenteras den 1 mars. I det förslaget avskaffas partnerskapslagen och ersätts av könsneutrala äktenskap, men kyrkans vigselrätt står kvar. Dessutom kommer alla vigselförrättare få välja om de vill viga homosexuella äktenskap eller inte, enligt utredningen. Grön Ungdom ser utredningens förslag som ett steg i rätt riktning, men vill hellre se att en köns- och antalsneutral samlevnadsbalk införs.

- Samlevnadsbalkens syfte bör vara att ge personer som vill leva tillsammans juridiskt skydd. Hur många de är och av vilken anledning de lever tillsammans är enbart deras egen ensak. Därför är en samlevnadsbalk som är antals- och könsneutral en fullständig självklarhet för oss, säger Ellinor Scheffer, språkrör för Grön Ungdom.

- All kärlek är bra kärlek och därför tycker jag att det är självklart att samkönade par ska få gifta sig. Det som samlevnadsbalken dock handlar om är att göra äktenskapet till en kärlekshandling som inte kopplas till det juridiska eller det ekonomiska. Vi vill inte avskaffa äktenskapet, utan införa en samlevnadsbalk som garanterar ekonomiskt och juridiskt skydd för människor med gemensam ekonomi, som inte ingår i en traditionell kärleksrelation, säger Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom.

För mer information:

Ellinor Scheffer, språkrör Grön Ungdom, 0702-935574
Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom, 0704-36 86 91