Yay! Brand and Design Agency AB

Gröna Bilister hotar Energi- och klimatforum i Härnösand

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2008 18:08 CEST

Energi- och klimatforum kontaktades för en tid sedan av Mattias Goldman för ett eventuellt samarbete mellan Gröna Bilister och Energi- och Klimatforum i Härnösand. Fredag den 19 september vid ett telefonmöte för att diskutera ett eventuellt samarbete, ställde M.Goldman som krav att Elisabet Höglund, som är en av våra föreläsare, skulle plockas bort. Han jämförde hennes åsikter med dem som förnekade förintelsen. Om så inte sker före kl 13.00 måndagen den 22 september så kommer han att kontakta samtliga av våra sponsorer samt Länsstyrelsen och Härnösand kommun för att de ska dra tillbaka sitt stöd till vårt projekt. M. Goldman sade vid ett senare samtal samma dag att han redan kontaktat SVT för att de skulle bojkotta vårt evenemang. Det M. Goldman säger till SVT att han hoppar av Energi- och Klimatforum i Härnösand är inte riktigt då han aldrig varit involverad i projektet, www.svt/mittnytt.

Ett agerande som denna organisation, Gröna bilister och Mattias Goldman, står för är helt oacceptabelt i vår sinnesvärld. Vår inriktning är att sprida kunskap och föra en debatt som speglar många åsikter och där var och en av deltagarna sedan får bilda sig en egen uppfattning.

Vid en kontakt med flera av våra medverkanden från bland annat den akademiska världen, skakar dessa på huvudet och anser att Elisabet Höglunds artiklar ger spänst åt debatten. Och att jämföra dessa med förnekelsen av förintelsen är mycket märkligt

Energi- och klimatforum tar starkt avstånd från Mattias Goldman och Gröna Bilisters agerande.


Bilda dig en egen uppfattning!

Vid årets Energi- och klimatforum hör du inte bara meteorologen Pär Holmgren berätta om snabbheten i klimatförändringen. Talarlistan rymmer skilda personligheter som gjort sig kända för sina spetskunskaper, i och utanför Sverige. Här hittar KVA-professorerna Harry Frank och Sven Kullander, landshövding Bo Källstrand (f d Svensk energis vd), miljöcheferna Liis Boman från Toyota och Mårten Blomroos från VW group, överingenjör Jorma Aurela från Arbets- och näringsministeriet i Finland, Annika Lundius från Svenskt näringsliv, fotograf Mattias Klum, politisk reporter Elisabet Höglund och många fler. Moderator för dagarna är Kristin Kaspersen.

Energi- och klimatforum arrangeras i Härnösand av Handelskammaren Mittsverige. Syftet är att sprida saklig information och ta upp aktuella frågor och forskningsresultat inom området energi- och klimatfrågor. Den internationella konferensen är årligt återkommande och förutom en rad goda talare finns utrymme för såväl debatter och nätverksbyggande som utställningar inom- och utomhus.


Vad: Energi- och klimatforum 2008, i Härnösand.
När: 16-17 oktober. Se bifogat program.
Var: Härnösands Teater, stora scenen.
Mer information: Läs mer på www.energiklimat.se eller kontakta:
• Bengt-Ove Högström, Handelskammaren MittSverige via e post bengtove@energiklimat.se eller telefon 070 332 26 62
• Kikki Högberg via e post kikki@energiklimat.se eller telefon 070 370 52 61.