Time PR AB

Gröna datablad: hur vet man hur energieffektiv en produkt verkligen är?

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 11:11 CEST

Melvyn Wray, Senior Vice President of Marketing EMEA på Allied Telesis,
diskuterar hur man skiljer ut fakta ur det gröna flödet

Nuförtiden erbjuder tillverkarna av nätverksprodukter sina kunder ett så stort utbud av egenskaper och funktioner att det kan göra själva valet av den idealiska lösningen för applikationen till en avskräckande och krävande uppgift. Produkter installeras oftast med en förväntad livslängd på tre till fem år varför många nätverksadministratörer måste gissa sig till vilka funktioner som kommer att vara till mest nytta i det långa loppet. Detta har lett till en komplicerad trade-off mellan lågprisprodukter som möter dagens specifikationer och produkter som ligger väl över specifikationerna och kan antas vara framtidssäkrade. I verkligheten hamnar ofta det slutliga beslutsfattandet hos finansavdelningen där den förväntade avkastningen beräknas, s.k. Return On Investment (ROI).

Och nu, som om denna beslutsprocess inte vore komplicerad nog, finns det ytterligare en faktor som måste tas med i övervägandet - det nya miljövänliga utbudet av nätverksutrustning, utvecklad för att möta kraven från en ny, mer energimedveten marknad. Hajpen kring energieffektivitet har skapat en ordentlig uppgång för utvecklingen av "gröna" produkter, och många tillverkare har snabbt hoppat på tåget. Och det har försatt kunderna i en förvirrande valsituation. Om en nätverksadministratör verkligen vill spara energi så är frågan: vilka nyckelfunktioner ska man leta efter när man granskar ett datablad för en "grön" produkt?

Det mest uppenbara sättet att vara "grön" när det handlar om nätverksutrustning är att ta sitt återvinningsansvar och att välja en produkt som är tillverkad av miljövänliga material. Den viktigaste frågan för nätverksadministratören i valet av "gröna" nätverkslösningar är faktiskt effektiviteten vid drift, eftersom detta också kan ge kostnadsbesparingar.

Att beräkna energieffektiviteten hos nätverksutrustningen är en avgörande faktor när man kontrollerar hur "gröna" produkterna är. Effektivitetsgraden i energiförbrukningen ger en indikation på hur mycket energi som slösas bort i driften av de elektroniska komponenterna i nätverksutrustningen. Energiförbrukningens effektivitetsgrad kan variera mellan 40 % och 80 %, en betydande skillnad. Följaktligen kan en hög effektivitetsgrad halvera den totala energin som går åt till en brytare. Dessutom genererar ineffektiviteten värme som i många fall måste ledas bort från en byggnad eller ett serverrum med hjälp av luftkonditionering. Detta ökar ytterligare både CAPEX- och OPEX-kostnader och är helt klart mindre miljövänligt. Som ett resultat av det måste nätverksadministratörerna verifiera energiförbrukningen genom att jämföra den som uppges på produktens datablad med andra produkter av samma typ.

Miljövänlig nätverksutrustning bör också ha energisparfunktioner. "Gröna" brytare använder ett antal mekanismer för att spara energi och alla dessa måste noga gås igenom för att välja ut den "grönaste" produkten på marknaden. Sådana funktioner innefattar egenskapen att kunna "släcka ner" en port då den inte används. Det är en viktig del på den "gröna" checklistan eftersom nätverksadministratörer i praktiken använder 75 % av det totala antalet portar och sparar resterande 25 % till framtida nätverksexpansion. Om dessa portar då inte kan "släckas ner" eller kopplas ur manuellt kommer de att förbruka energi även då de inte är anslutna. Längden på kablarna är också viktig för att spara energi, och brytarna i Allied Telesis ekoutbud kontrollerar kabellängden för att släppa mindre mängd energi genom dem. Så om den fysiska konfigurationen inte kräver kablar på 100 m så kan produkter som stöder detta innebära ökad energibesparing. Utrustning som kan slå av LED under en 24-timmars cykel kan också hjälpa till att reducera energiförbrukningen, eftersom LED i många fall inte övervakas så är möjligheten att släcka dem ett enkelt sätt att spara energi.

Förutom energiförbrukning och effektivitet så måste "gröna" produkter också vara ekonomiska för det stora spann av nätverksbelastning som de måste stödja. Många energikällor blir mindre effektiva vid antingen låg belastning eller hög belastning. Därför måste de energisparfunktioner som beskrivs här kunna fungera effektivt över hela skalan, från ingen belastning, utan kablar, men ändå full energisparfunktionalitet, till full belastning där alla portar är igång med 100 m kablar och alla LED:er på. Databladen måste också kontrolleras så att produktens energiförbrukning vid olika belastningsnivåer framgår. Nätverksadministratören måste därför säkerställa att man kontrollerat den maximala energiförbrukningen som typiskt bör ligga på 75 % belastning vid normal företagsdrift och vid 5 % belastning över natten.

Om databladen granskas nogsamt, kan ett val av en "grön" produkt visa sig ge både effektiv drift och enkel användning. Om faktorer som belastningseffektivitet, energieffektivitet, vilka material som används, samt energisparfunktioner granskas noga vid jämförelser mellan "gröna" nätverksprodukter kommer den bästa och, än viktigare, den mest effektiva lösningen att tydliggöras.