Miljöpartiet de Gröna i EU-parlamentet

Gröna framgångar och bakslag i omröstning om framtidens fiskeripolitik

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 13:16 CET

- Fiskare som bedriver ett ekologiskt hållbart fiske bör prioriteras i EU:s nya fiskepolitik. Vem som får tillträde till fiskbestånden ska inte längre bara baseras på hur mycket man fiskat tidigare år, utan det ska införas miljömässiga och sociala kriterier. Det är en viktig princip, som vi fått igenom.
Det säger Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, sedan parlamentet idag röstat om en resolution som är en första opinionsyttring om ny fiskepolitik.
Det var tio år sen fiskepolitiken reformerades senast och sedan dess har fiskbestånden bara minskat. 88 procent av alla europeiska fiskbestånd är idag fullt utnyttjade eller överexploaterade, 30 procent riskerar idag att kollapsa, enligt EU-kommisisonen.
- Den främsta orsaken till att haven är utfiskade är att EU har gett stöd till en alltför stor fiskeflotta, säger Isabella Lövin. Tyvärr har inte den insikten slagit igenom riktigt i parlamentet. Vi gröna kommer att fortsätta kämpa hårt för stopp för subventionerna.

De gröna lyckades idag få igenom flera viktiga principer, så som att ytterligare betona försiktighetsprincipen, och att EU ska ta initiativet till att sätta frågan om illegalt fiske högst upp den internationella agendan, eftersom det illegala fisket hotar både ekosystemen och livmedelsförsörjningen.

Men omröstningen gick i andra fall åt fel håll. Parlamentet uttalade sig för att fiskepolitiken inte får vara underställd andra intressen, som miljö och utveckling. Likaså för att fiskeriavtalen med tredje världen ska ha som mål att skydda EU:s fiskeintressen.
-Det är rent stötande, säger Isabella Lövin. Det gjorde det omöjligt för oss gröna att rösta för resolutionen, trots att vi till största delen kunde ställa oss bakom den.

Parlamentet antog resolutionen med stor majoritet, medan de gröna avstod i slutomröstningen,

För mer information:

Isabella Lövin 070 7704275

MILJÖPARTIET DE GRÖNA i EU-PARLAMENTET
Rue Wiertz
B-1047 BRYSSEL
+32 2 284 5394
Läs mer om grön politik i EU: www.mp.se/isabella