Gröna gårdar

Gröna gårdar – ursprungsmärkning förhindrar matfusk

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2013 08:45 CET

Gröna gårdar arbetar ekologiskt med nötdjur och lamm uppfödda på obesprutat, örtblandat gräsfoder. De har sedan ett år tillbaka full transparens på sina etiketter i syfte att möjliggöra spårbarheten för kunderna. På varje förpackning preciseras utöver uppfödare och gård också djurets ras, kön och ålder. I en tid då köttskandalerna avlöst varandra i media bekräftas betydelsen av att minska på leden i produktionen. Gröna gårdar visar att det går att främja en uppfödning där varje djur har sitt eget värde, sin egen spårbara historia.

I och med att livsmedel importeras från olika länder där både förutsättningar och regelverk varierar kommer konsumenterna längre och längre ifrån råvarans ursprung. Enligt den senaste tidens medierapporteringar har varken konsumenterna eller företagen själva kontroll över varornas innehåll. Ursprunget kan enkelt tappas bort, medvetet eller omedvetet, genom att företagen använder sig av flera mellanhänder. Om spåren suddas ut blir det omöjligt för kunderna att veta vad de faktiskt äter. Dagens högeffektiva jordbruk har gett mycket mat till ett lågt butikspris, men på bekostnad av miljön, djurhållningen och matens kvalitet.

Jan Karlsson, en av grundarna till Gröna gårdar har ända från början haft för avsikt att kunna uppvisa full spårbarhet. Tio år efter starten blev visionen verklighet.

– Ursprungsmärkningen handlar om en respekt emot djuren och en ärlighet gentemot kunderna. Det bästa vore om alla kunde handla sitt kött från grannbonden, så som det var förr. Då kände man sin slaktare och slaktaren kände uppfödarna och visste på så sätt precis vilka djuren var och hur de levt. Det handlar om att återskapa en relation, om att återfå en närhet till maten och på så sätt få en kännedom om vad vi äter, säger Jan Karlsson.

När utvecklingen i samhället mer och mer handlar om effektivitet och lönsamhet genom snabb tillväxt går Gröna gårdar åt motsatt håll. Deras djur strövar och betar fritt i samklang med naturen och årstiderna, det gör att de tillåts växa långsamt. Kanske kan Gröna gårdar nu inspirera andra företag.

– Att skriva ut information om varje detalj på etiketterna är något alla köttproducenter borde göra. Då skulle köttskandalerna inte kunna vara så utbredda som de varit nu. Bristande spårbarhet bidrar både till en osäkerhet hos konsumenterna men framförallt leder den till ett oändligt resursslöseri. Vi arbetar mycket med djurets ursprung och nu vill vi göra kunderna mer delaktiga i vår vision för en hållbar köttproduktion, förklarar Märta Jansdotter, VD för Gröna gårdar.

Gröna gårdar bildades 2001 av tre gårdar, grundtanken var att minska avståndet mellan kund och uppfödare och samtidigt producera ett kött av hög kvalitet på ett hållbart sätt. I dagsläget har ett 30-tal västsvenska gårdar anslutit sig till visionen.

Gröna gårdar – kött från djur uppfödda på gräs och örter.