Miljöpartiet de gröna

Gröna globala frågor kommer stå i fokus - inte kommunism eller konservatism

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2004 18:00 CEST

Det förra århundradets konservativa och kommunistiska ideologier kritiserades av Miljöpartiet de Grönas språkrör Peter Eriksson när han på lördagen invigde kommun- och landstingsdagarna i Jönköping. I stället satte han fokus på de globala gröna frågornas betydelse för framtiden.


- I dag är det 100 år sedan Allmänna valmansförbundets samlades. Målsättningarna handlade om att stoppa parlamentarismen och införandet av allmän rösträtt. Och på den vägen är det. Man har gjort vad man kunnat för att motverka möjligheterna för vanligt folk att påverka och att få någon form av trygghet och ökade rättigheter. De har varit en nejsägare och motkraft under de hundra år som man har verkat, när det gäller utvecklingen av demokratin och välfärdsstaten, sade Peter Eriksson.

- En av det förra århundradets allra viktigast och mest dyrköpta erfarenheter var att kommunismen förkastades till historiens sophög. Även om vi är mycket för återvinning, är detta något som ska få står kvar bland soporna. Vi befinner oss i en historisk period som är extra intressant ur ett grönt perspektiv. Vi har haft fokus på decentralisering och en deltagande demokrati. Vi vet att utveckling inte kan vara långsiktig om inte människorna är med. Det räcker inte med en liten elit som förtrupp.

- Det gröna perspektivet behövs mer än någonsin tidigare. Helhetssyn, långsiktigt tänkande, globalt perspektiv och gränsöverskridande solidaritet måste vara nyckelord i den nya gröna värld som inte bara är eftersträvansvärd utan nödvändig.

- Vi arbetar just nu därför med att försöka skapa en mer långsiktig lösning i förhållande till socialdemokraterna. En rödgrön politik som bygger på lite mer av ökat förtroende för varandra i stället för den förhandlingsrelation vi haft de senaste åren och som varken de eller vi vinner på i längden. Det är långt ifrån säkert att det kommer att lyckas men det är ändå nödvändigt att göra ett försök, sade Peter Eriksson.

Talet i sin helhet finns på vår hemsida http://www.mp.se på avdelningen Rörpost.

Kontakt: Peter Eriksson, 070-52 48 776
Marie Utter, språkrörssekreterare, 070-372 73 23
Mattias Bengtsson, politisk sekreterare, 0736-27 53 83