Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stadshus

Gröna investeringar i Stockholm skapar fler jobb

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 15:33 CEST


En ny rapport från Miljöpartiet de gröna visar hur satsningar på en modern hållbar stad skapar fler jobb i Stockholm.
Stockholm ska vara en modern, mänsklig och miljövänlig region. Det ska vara lätt att leva klimatsmart och miljövänligt. En grön omställning skapar fler jobb och företag, säkrar vår välfärd och visar ledarskap i miljöfrågorna.

- Våra satsningar på kollektivtrafik, bostäder, småföretag och sänkt tjänstemoms skapar många nya jobb. Inom satsningarna på trafikinfrastrukturen i Stockholm skapar våra extra 17 miljarder 20 000 fler årsarbetstillfällen, säger Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd Stockholms stad.

- Återuppbyggnaden av välfärden skapar ytterligare minst 20 000 årsarbetstillfällen under den kommande mandatperioden, säger Yvonne Ruwaida (MP).

Miljöpartiet vill att det under nästa mandatperiod byggs upp emot 50 000 nya bostäder i Stockholms län, varav minst 15 000 i Stockholm stad. Främst ska yteffektiva flerbostadshus byggas på redan exploaterad mark. Åtminstone var femte bostad ska vara anpassad för unga och studenter. Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen beräknas ge drygt 120 000 nya jobb i byggsektorn.

Vi vill satsa på renoveringen av Stockholms miljonprogramsområden. Vi vill se minst en halvering av energiförbrukningen till ca 70-90 kWh/m2/år. Upprustningen kommer att ge minst 6000 jobb. Vi vill se till att lokal arbetskraft används i renoveringen av miljonprogramsområdena.

Den rödgröna stockholmssatsningen på nya spår, buss och cykel omfattar totalt 17 miljarder mellan 2011 och 2018. Dessutom satsar Miljöpartiet under mandatperioden ungefär 1 miljard på cykelsatsningar i Stockholmsregionen. Vi vill satsa 28 miljarder på kollektivtrafik och ny nordsydlig spårförbindelse istället för på motorvägstunneln förbifart Stockholm. Totalt ger våra trafikinvesteringar ungefär 53 000 årsarbetstillfällen.

Den rödgröna satsningen på kommuner och landsting ger ca 3784 jobb i vård, skola och omsorg i stockholmsregionen. Stockholms stads satsningarna skapar ytterligare 1400 jobb inom välfärden. Dessutom tillkommer 9500 fler utbildnings- och praktikplatser. Genom en sänkning av tjänstemomsen kan ungefär 6700 jobb tillkomma i regionen, varav ca 5000 i restaurangnäringen.

Ladda ner rapporten här: http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=226015

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare
Adam Axelsson, 0761-22 96 57, adam.axelsson@stockholm.se
Anna Norberg, 0761-22 97 97, anna.norberg@stockholm.se

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region