North Sweden Cleantech

Gröna offerter gav 98 procents effekt

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2018 08:38 CEST

– Pratar man till företagare och använder ord som ”hållbar” och ”cirkulär” så tappar man småföretagaren. Utgå istället från deras fyra-fem största utmaningar för att väcka tankar om cirkulär affärsutveckling.

Det säger Michael Jalmby, konsult på Esam, som hållit i en unik utbildning i samarbete med North Sweden Cleantech för affärsutvecklare i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.

Som en följd startar ett nytt nätverk i Umeå till hösten.

Under en halvdagsutbildning har Michael och kollegan Laura Vidje, båda konsulter inom hållbar utveckling på Esam, utbildat affärsrådgivare på bland annat Uminova Innovation och Almi. Med den förnyade kompetensen inom cirkulär affärsutveckling ska rådgivarna i sin tur kunna stötta bolag som de coachar.

Utbildningen som är ett samarbete mellan North Sweden Cleantech och Esam, har fått positiv respons från deltagarna.

– Stödet från North Sweden Cleantech har varit en förutsättning. Dels handlar det om framtidens affärer vilket gör det extra viktigt och dels så är det unikt bland Sveriges regioner att genomföra den här typen av utbildningar mot så många affärsutvecklare som 40 personer. Det får en enorm hävstångseffekt, menar Michael.

Som ett resultat av utbildningen kommer samarbetet att fördjupas i höst. North Sweden Cleantech har identifierat ett behov av nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom cirkulär affärsutveckling.

Nätverket kommer att lanseras i höst i Umeå.

– Utbildning är en färskvara och det har efterfrågats ett forum där man kan dela erfarenheter för att hålla sig i framkant, säger Michael.

Han upplever en ökad medvetenhet kring cirkulär ekonomi och pekar även på en annan parameter:

– Det uppstår en sorts aha-upplevelse då det finns en kraftfull logik här – när man snurrar på resurserna fler varv sparar man mycket pengar och även på miljön, menar han.

Tanken är att driva på tillväxten inom cirkulär affärsutveckling och jobba långsiktigt.

– Affärsrådgivaren ska helt enkelt hjälpa till att öppna ögonen på företagaren och hela tiden med affärsnyttan i fokus. Ta en firma som kanske jobbar med produkter där det uppstår avfall – för vem kan avfallet vara en resurs? Hur nyttjar man det bäst?

För en av företagarna i Örnsköldsvik blev nyttan extra synlig när de började erbjuda en grön offert och en konventionell offert.

– Resultat blev att 98 procent av kunderna valde det gröna alternativet. Själva konceptet är spännande och det här visar en företagare som är proaktiv och smart genom att erbjuda en bättre lösning tillsammans med det gamla alternativet och på så vis tar man inte lika stora risker. Den ena är dyrare men kopplat till bådas varumärken visar det på justa affärer, säger Michael.

North Sweden Cleantech är en plattform för grön teknik och ren energi i norra Sverige. Vi arbetar för hållbar tillväxt i bred samverkan med företag, akademi och andra organisationer. Vi gör det för att vi är övertygade om att grön teknik och ren energi från norra Sverige kan utveckla världsmarknaden för hållbar tillväxt. För att nå dit behövs växande företag och framtidsinriktade och jämställda arbetstillfällen.

Vårt långsiktiga mål är att minska effekterna av klimatförändringarna både i vår egen region och i resten av världen.